Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

ČO JE TO REZILIENCIA

Posledný rok je pre každého z nás veľkou výzvou. Kríza spojená s neustálymi zmenami a neistotou dáva zabrať našej psychike. Preto je v súčasnosti reziliencia oveľa dôležitejšia pre každého z nás ako kedykoľvek predtým.

Reziliencia

„A čo to tá reziliencia vlastne je?“ Túto otázku dostávam častejšie, preto som sa rozhodla vysvetliť to názorne vo videu na príklade s vajíčkami. Jedno vajíčko je rezilientné a druhé nie je. Tipnete si, ktoré je ktoré?

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ A FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať zmeny, životné výzvy a neúspechy s nadhľadom. Podľa prieskumov má až 40 percentný podiel na úspechu človeka. Predstavuje schopnosť človeka:

• Zvládať náročné životné situácie s nadhľadom
• Dosahovať efektívnejšie stanovené ciele
• Mať kontrolu nad svojim životom, myšlienkami a emóciami
• Kriticky myslieť a robiť správne rozhodnutia
• Efektívne manažovať svoju fyzickú a duševnú energiu

Reziliencia NIE JE VRODENÁ. Je merateľná (RQ) a dá sa rozvíjať osvojením jednoduchých techník, ktorým sa venujeme na našich školeniach.

Najbližšie online školenie reziliencie bude už 23.2. a 24.2.2021.

reziliencia optimizmus šťastie
Ako zvýšiť psychickú a fyzickú odolnosť nielen v kríze
Štítky: