O ANTEA CONSULTING

POMÁHAME ĽUĎOM A FIRMÁM RÁSŤ A ROZVÍJAŤ SVOJ POTENCIÁL

NÁŠ TÍM

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

Tomáš Eichler                                                

Neurogenetik a spánkový vedec

Tomáš Eichler je najznámejší slovenský spánkový vedec a neurogenetik, ktorý sa venuje výskumu spánku na Viedenskej univerzite. V rámci svojej vedeckej práce objasnil mechanizmy spánku a prebúdzania sa vo Výskumnom ústave molekulárnej patológie (IMP) a v Inštitúte Konrada Lorenza pre výskum evolúcie a poznania (KLI) vo Viedni. Výsledky tohto výskumu boli publikované vo vedeckom časopise Science.

Píše vedecké a populárno-náučné články, venuje sa popularizovaniu vedy, meditácie a kritického myslenia. Pravidelne vystupuje v médiách a prednáša o témach spojených najmä so spánkom vo firmách, na odborných konferenciách a univerzitách. 

Jeho poslaním je učiť ľudí ako efektívne spať, meditovať , kriticky myslieť a byť v živote produktívnejší.

Mgr. Jana Lajošová, RCC

Senior kouč

Je skúsenou trénerkou a biznis koučkou v oblasti osobného a tímového rozvoja. Jej poslaním je pomáhať lídrom, manažérom a majiteľom firiem viesť vyvážený, plnohodnotný a úspešný život. Je certifikovanou koučkou NeuroLeadership Institutu a pracuje s metódou Results Coaching Systems TM. Je držiteľkou RCC certifikátu (Results Cerfitied Coach) a svoje skúsenosti odovzdáva aj ako mentor pre začínajúcich Results koučov.

Metóda Results Coaching Systems TM je zameraná na dosahovanie výsledkov. Prepája poznatky o mozgu získané z rôznych vedných odborov za účelom vytvárania vysokoefektívnych metód pre rozvoj leadershipu, manažérskych tréningov, change manažmentu, poradenstva a koučingu. Patrí medzi najrešpektovanejšie koučovacie systémy vo svete.

POSLANIE A VÍZIA

Naše poslanie

Pomáhame ľuďom a firmám rásť, rozvíjať svoj skrytý potenciál a dosahovať úspech a jedinečné výsledky vo vnútornej aj vonkajšej harmónii.

Ako pracujeme

Pracujeme so zahraničnými trendami a know-how v oblasti zvyšovania ľudského potenciálu, emočnej inteligencie a dosahovania pracovných a osobných cieľov. V našej práci využívame jedinečné techniky NLP – neurolingvistického programovania.

Na čom nám záleží

Záleží nám na podpore zmysluplného a úspešného podnikania. Teší nás, keď pracujeme na projektoch, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí a prinášajú prospech a rozvoj pre celú spoločnosť.

Naša vízia

Našou víziou je, aby bolo Slovensko krajším a lepším miestom pre život. Každý z nás, každá firma, jednotlivec aj komunita k tomu môžu prispieť svojou troškou.

CERTIFIKÁTY

PARTNERI