Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

TOP 10 SOFT SKILLS

Soft skills alebo jemné zručnosti, začínajú byť pre úspešnú kariéru čoraz dôležitejšie. Kým v minulosti boli pre získanie zaujímavého pracovného miesta dôležité najmä „hard skills“, teda tvrdé zručnosti, aktuálne zamestnávatelia kladú väčší dôraz na „soft skills“, teda mäkké zručnosti. Trendom je teda posun od hard skills k soft skills.
Soft skills alebo „jemné zručnosti“ sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu. A teraz sa pozrime podrobnejšie na 10 TOP soft skills, ktoré významne ovplyvňujú náš úspech v pracovnom aj v osobnom živote a stále častejšie sa objavujú aj v pracovných inzerátoch. Keď máte chuť, môžete si urobiť malý test. Po každom bode ohodnoťte, ako sa Vám darí v danej oblasti, resp. ako túto zručnosť vníma Vaše okolie – kolegovia, nadriadení, podriadení príbuzní či klienti. Napr. v bode 1 sa zamyslite nad tým, ako by ohodnotili Vaši kolegovia Vaše komunikačné zručnosti – či dokážete počúvať, rozumiete ich pohľadu na vec, dokážete im dať spätnú väzbu tak, aby sa ich to nedotklo a či ľudia rozumejú tomu, čo hovoríte….? Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10, pričom 1 bod znamená najhoršiu znalosť a 10 bodov by znamenalo, že ste v tejto oblasti úplne skvelý a už sa nemáte čo učiť a v čom zdokonaliť.

TOP 10 SOFT SKILLS:
1. Komunikačné a prezentačné schopnosti
Mnohí ľudia si stále myslia, že vedieť hovoriť znamená vedieť komunikovať. Nie je to však tak. Schopnosť vyjadriť sa tak, aby tomu iní rozumeli, aby sa ich to nedotklo, dať im konštruktívnu spätnú väzbu, to nie je vôbec jednoduché. Navyše, komunikácia nie je len o hovorení, ale aj o schopnosti počúvať, zladiť sa, pýtať sa, porozumieť uhlu pohľadu toho druhého, odprezentovať svoj názor, presvedčiť iných, či vysvetliť zložité veci jednoducho. Naši klienti si veľmi pochvaľujú 4-krokový model empatickej komunikácie, ktorý je jednoduchý a dokáže zvýšiť úroveň komunikačných zručností v pomerne krátkom čase. (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

2. Tímová práca
Schopnosť pracovať v tíme, dokázať spolupracovať s ostatnými, a niekedy potlačiť svoje „ego“ v prospech tímového cieľa, môže byť pre mnohých ľudí výzvou. Pre zvládnutie tímovej práce je zároveň dôležité poznať a využívať silné stránky seba a ostatných členov tímu a rozumieť, že každý človek v tíme je trochu iný a vníma veci inak. Preto namiesto kritizovania a porovnávania sa treba zameriavať na silné stránky a talenty každého člena tímu a vzájomne sa rešpektovať. Výborným nástrojom na zlepšenie tímovej spolupráce je osobnostná typológia DiSC. (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

3. Zvládanie stresu
Realita nášho života ukazuje, že každodenne musíme čeliť rôznym stresovým situáciám. Či už sa dostaneme do zápchy a nestíhame dieťa doviezť do školy, doraziť včas na dohodnuté stretnutie alebo nám z práce zavolajú s nejakou katastrofickou správou. V zásade nie je možné vyhnúť sa stresovým situáciám, pretože sú bežnou súčasťou nášho života. Človek, ktorý má dobrý stres manažment, dokáže stresové situácie buď eliminovať alebo efektívnejšie zvládať. Umenie je zareagovať na stresovú situáciu s nadhľadom, nenechať sa uniesť emóciami a konštruktívne k nej pristúpiť. Nie je totiž dôležité, čo sa deje, ale ako na to reagujeme. A to sa dá naučiť. Z krátkodobého hľadiska pomôžu rôzne antistresové techniky, z dlhodobého hľadiska je dôležitá aj zmena vnútorného postoja. (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

4. Time manažment
Každý z nás má denne k dispozícii 24 hodín a správne sa rozhodnúť, ako tento čas využijeme, začína byť skutočným umením. Množstvo úloh sa nám denne zvyšuje, efektívne plánovanie času je preto nevyhnutnou jemnou zručnosťou každého úspešného človeka. Podľa nášho VPS modelu plánovania času je základom efektívneho time manažmentu zameriavať sa na VÝSLEDKY (nie iba na plnenie úloh), na PRIORITY a PLÁNOVANIE ČASU (aj keď v priebehu dňa nestihnete urobiť všetko zo zoznamu úloh, mali by sme stihnúť všetko podstatné) a pravidelne STRIEDAŤ prácu s odpočinkom. (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

5. Zvládanie konfliktov
Vyjednávanie a zvládanie konfliktov je vyhľadávanou jemnou zručnosťou a predpokladom úspešných lídrov. Dokázať si v konfliktnej situácii zachovať nadhľad a chladnú hlavu, dokázať sa pozrieť na konflikt očami všetkých zúčastnených strán, nenechať sa ovplyvniť emóciami a zvládnuť konflikt bez ujmy, je skutočné majstrovstvo. Pri konflikt manažmente je možné účinne využívať nástroje a techniky NLP, ako napr. „pozície vnímania“. Predstavte si, ako by ste sa cítili v polohe opačnej strany…. (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

6. Flexibilita a proaktivita
V dnešnej dobe sa všetko neustále mení. Hovorí sa, že dnes je jedinou istotou zmena. Medzi vyhľadávané soft skills preto patrí aj schopnosť reagovať operatívne na zmeny, byť pružný a flexibilný. Keď niečo nefunguje, treba byť proaktívny a flexibilný a skrátka to skúsiť inak, či zmeniť stratégiu. Flexibilita znamená mať otvorenú myseľ a dokázať vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Proaktivita a flexibilita idú ruka v ruke. Flexibilitu si môžete trénovať aj na drobnostiach. Skúste každý týždeň urobiť niečo inak. Možno iba ísť niekde inou cestou alebo vyskúšať jedlo, ktoré ste doteraz nejedli. (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

7. Pozitívne myslenie a pozitívny prístup
Termíny ako pozitívne myslenie či pozitívny prístup k práci sa dostávajú čoraz častejšie aj na zoznam soft skills zručností v pracovných ponukách rôznych firiem. Pozitívne myslenie je schopnosť vnímať výzvy aj negatívne situácie s nadhľadom a hľadať riešenia a možnosti, ktoré máme k dispozícii namiesto bedákania a „plakania nad rozliatym mliekom“. Denne sa stretávame s množstvom situácií, ktoré nemusia byť ideálne. Pozitívne zmýšľajúci ľudia hľadajú vo veciach, na práci a povinnostiach skôr to pozitívne ako to negatívne. Lepšie zvládajú výzvy a problémy, sú spokojnejší, zdravší a šťastnejší. A čo Vy? Je Váš pohár do polovice plný alebo do polovice prázdny? (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

8. Zodpovednosť
Schopnosť prevziať zodpovednosť za svoju prácu, za svoje konanie aj za svoje chyby, patrí k pokročilejším soft skills. Je potrebné naučiť sa prevziať zodpovednosť nielen za svoje povinnosti, ale aj za svoje rozhodnutia a činy. Ľudia majú štandardne tendenciu hľadať chyby v iných a nie v sebe. Dokázať prijať spätnú väzbu, priznať si chybu, prevziať zodpovednosť a dôsledky za svoje konanie a ospravedlniť sa, dokáže naozaj iba človek s veľkým „Č“. A aj tomu sa dá naučiť. Kedy ste sa naposledy ospravedlnili za svoju chybu alebo zlyhanie? (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

9. Sebamotivácia
Motivácia alebo sebamotivácia je jedným so základných pilierov emocionálnej inteligencie. Vyjadruje vnútorný hnací motor, ktorý poháňa človeka k dosahovaniu cieľov. Človek môže byť motivovaný aj vonkajšími faktormi a stimulmi, ako napr. odmeny, povýšenie, pochvala. Tie sú ale skôr krátkodobé a podmienené. Vnútorne motivovaný človek má jasne stanovené ciele, hodnoty a poslanie. Vie, prečo a kde smeruje, preberá iniciatívu a zodpovednosť za svoje rozhodnutia, neustále zvyšuje nároky na seba samého a je schopný prekonávať prekážky a výzvy. (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

10. Asertivita
Niektorí ľudia si mýlia asertivitu s „agresivitou“. Myslia si, že keď povedia to, čo si myslia a vylejú si zlosť štýlom „čo na srdci, to na jazyku“, sú asertívni. Asertivita je ale schopnosť vyjadriť svoj názor alebo pocity primeraným spôsobom s ohľadom na ostatných. Skrátka, keď dokážete dať niekomu spätnú väzbu alebo vyjadriť svoj názor neutrálne a tak, aby ste sa ho nedotkli, ste asertívny. Na to fungujú špeciálne „komunikačné zjemňovače“, a tiež už spomínaný 4-krokový model empatickej komunikácie. (Ohodnoťte sa na stupnici 1 až 10)

Spočítajte si počet bodov za všetky otázky a ohodnoťte úroveň svojich soft skills. Predtým sa ešte zamyslite nad tým, či ste boli k sebe naozaj úprimní a objektívni. Tu je Vaše hodnotenie:

Soft skills vychádzajú aj z charakteru, osobných hodnôt, postojov a povahy človeka, ktoré ovplyvniť je náročnejšie a vyžaduje si to viac času a úsilia. Dajú sa zlepšovať na soft skills seminároch, individuálnym štúdiom, osobným koučingom, sledovaním inšpiratívnych ľudí a každodenným praktizovaním a uvedomovaním si toho, čo sme nezvládli dobre a čo môžeme zajtra urobiť lepšie. Ideálna je kombinácia všetkých týchto nástrojov a trpezlivosť….

Publikované v odbornom časopise Zisk manažment.

Štítky: