Intenzívne celodenné školenie

REZILIENCIA

Ako zvýšiť psychickú a fyzickú odolnosť a podporiť duševné zdravie

Vedeli ste, že vaša reziliencia má viac ako 40%-ný podiel na vašom úspechu?

Chcete byť odolnejší a lepšie zvládať stres?

Chcete byť úspešnejší a efektívnejší?

Chcete žiť šťastný a naplnený život?

ČO je Reziliencia

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ a FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať zmeny, životné výzvy, a neúspechy s nadhľadom. Podľa prieskumov má až 40 percentný podiel na úspechu človeka.

Rezilientní ľudia sú schopní rýchlo sa zotaviť z krízových situácií, hľadať nové možnosti a riešenia a efektívnejšie dosahovať svoje ciele. Práve preto je reziliencia v tejto náročnej dobe neustálych zmien a neistoty nesmierne dôležitá pre každého.

Reziliencia predstavuje schopnosť človeka:

 • Zvládať náročné životné situácie s nadhľadom
 • Dosahovať efektívnejšie stanovené ciele
 • Mať kontrolu nad svojím životom, myšlienkami a emóciami
 • Kriticky a pozitívne myslieť a robiť správne rozhodnutia
 • Efektívne manažovať svoju fyzickú a duševnú energiu

V rámci reziliencie pracujeme na štyroch základných energetických pilieroch:

MENTÁLNOM, EMOČNOM, FYZICKOM A DUŠEVNOM. V rámci týchto pilierov rozvíjame základné KOMPETENCIE REZILIENCIE, medzi ktoré patrí sebauvedomenie, sebaregulácia, mentálna flexibilta, kritické myslenie, empatia, realistický optimizmus, vytrvalosť, orientáciu na cieľ a zdravý životný štýl.

Na školení Vás naučíme základné princípy a techniky na zvyšovanie reziliencie, čiže psychickej a fyzickej odolnosti. Dozviete sa ako efektívnejšie pracovať s Vašou psychickou a fyzickou energiou a s Vašim potenciálom. Zmeriate si svoj REZILIENČNÝ KOEFICIENT - RQ.

 

OBSAH ŠKOLENIA

reziliencia
 • Čo je REZILIENCIA a prečo je dôležitá
 • Aká je úroveň vášho RQ (Zmeriate si svoj rezilienčný kvocient)
 • Ako zvyšovať PSYCHICKÚ, FYZICKÚ ODOLNOSŤ a VÝKONNOSŤ nielen v kríze
 • Náš MOZOG = Náš CEO – Najnovšie poznatky o mozgu
 • Základné PRINCÍPY reziliencie
 • 7 FAKTOROV reziliencie 
 • 8 schopností rezilientných ľudí
 • TECHNIKY a mikrorezilientné návyky

PREČO si vybrať kurz Reziliencia 

Reziliencia je základom pre osobnostný rozvoj každého človeka

Reziliencia je vlastne nový ŽIVOTNÝ ŠTÝL úspešného človeka 21. storočia. Vedie k schopnosti prežiť šťastný, úspešný a naplnený život vo vonkajšej a vnútornej harmónii. Pomáha nám zlepšiť kvalitu súkromného aj pracovného života a zachovať si vnútorný pokoj aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam.

Reziliencia nie je vrodená, no dá sa zvyšovať a rozvíjať jednoduchými TECHNIKAMI a zmenou ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU. Koncept reziliencie je postavený na vedeckých základoch a je skvelým nástrojom pre osobnostný rozvoj každého človeka.

Rezilientní ľudia sú podľa výskumov úspešnejší, šťastnejší, vyrovnanejší a žijú dlhšie ako tí menej rezilientní. Aj vo vysokom veku si dokážu zachovať výbornú fyzickú, psychickú a mentálnu kondíciu. Chcete sa k nim pridať aj Vy? Začnite pracovať na svojej reziliencii hneď TERAZ.

CIEĽ kurzu Reziliencia

 • Zvýšiť svoju fyzickú a psychickú odolnosť
 • Lepšie zvládať stres a negatívne emócie
 • Naučiť sa efektívnejšie využívať svoj potenciálenergiu
 • Oboznámiť sa so základnými kompetenciami reziliencie

PRE KOHO
je školenie Reziliencia a energy manažment určené

Manažéri a tím lídri

Zamestnanci

Firmy – firemné školenia

Každý, kto sa zaujíma o sebarozvoj

Tento kurz je dôležitý pre sebarozvoj každého človeka...

VÝSTUPY A PRÍNOSY
Zo školenia Reziliencia 

 • Osvojíte si mikro – rezilientné techniky a návyky
 • Naučíte sa techniky na zníženie stresu a prácu s emóciami
 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje emócie
 • Zvýšite svoju empatiu
 • Dozviete sa ako lepšie zvládať negatívne životné situácie
 • Naučíte sa vyhnúť „myšlienkovým pasciam
 • Osvojíte si poznatky o fungovaní mozgu

MIESTO, ČAS a CENA
Školenia Reziliencia 

1.6.2022

od 9:00 do 16:30
ONLINE
cez MS Teams
130 Eur + DPH

29.9.2022

od 9:00 do 16:30
PREZENČNE
Vienna House Easy Bratislava (pri Avione)
130 Eur + DPH

14.12.2022

od 9:00 do 16:30
PREZENČNE
Plynárenská 6, Bratislava
130 Eur + DPH

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ

V prípade záujmu o tréning napíšte na info@anteaconsulting.sk alebo zavolajte 0903 240 801 alebo vyplňte formulár:

Termín REZILIENCIA a ENERGY MANAŽMENT

Počet miest je obmedzený.

KTO vás bude tréningom sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie a soft skills. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničnými trendami na zvyšovanie ľudského potenciálu, zvyšovanie výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Jej poslaním je pomáhať ľuďom rásť, rozvíjať svoj potenciál a žiť šťastný, úspešný a naplnený život.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným nadnárodným aj slovenským firmám, prednášala na odborných konferenciách a univerzitách. Pravidelne publikuje autorské články v odborných médiách. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY

 • INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
 • PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote
 • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
 • FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
 • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
 • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.
 • Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti
 • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi
„Nič na svete nemôže nahradiť rezilienciu. Nenahradí ju ani talent. Nič nie je bežnejšie ako neúspešný človek s talentom. Ani genialita. Nedocenených géniov je celá kopa. Iba reziliencia, vytrvalosť a odhodlanie sú všemocné.“ 

- Calvin Coolidge-

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

Využívame jedinečné techniky NLP a zahraničné know-how z oblasti emočnej inteligencie, pozitívnej psychológie a zvyšovania ľudského potenciálu.