Intenzívne celodenné školenie

“REZILIENCIA“

REZILIENCIA AKO ZÁKLAD DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

Vedeli ste, že vaša reziliencia má viac ako 40%-ný podiel na vašom úspechu?

Chcete byť odolnejší a lepšie zvládať stres?

Chcete byť úspešnejší a efektívnejší?

Chcete žiť šťastný a naplnený život?

ČO je Reziliencia

 

Reziliencia predstavuje schopnosť človeka:

 • Zvládať náročné životné situácie s nadhľadom
 • Dosahovať efektívnejšie stanovené ciele
 • Mať kontrolu nad svojím životom, myšlienkami a emóciami
 • Kriticky a pozitívne myslieť a robiť správne rozhodnutia
 • Efektívne manažovať svoju fyzickú a duševnú energiu

Na školení Vás naučíme základné princípy a techniky na zvyšovanie reziliencie, čiže psychickej a fyzickej odolnosti. Dozviete sa ako efektívnejšie pracovať s Vašou psychickou a fyzickou energiou a s Vašim potenciálom. Zmeriate si svoj REZILIENČNÝ KOEFICIENT - RQ.

 

OBSAH ŠKOLENIA

reziliencia
 • Čo je reziliencia a aký je jej význam pre duševné zdravie
 • Ako zvládať stres, krízové a ťažké životné situácie
 • Aká je úroveň vášho RQ (Zmeráte si svoj rezilienčný kvocient)
 • Ako zvyšovať psychickú, fyzickú odolnosť a výkonnosť nielen v kríze
 • Základné východiská a princípy reziliencie
 • Život je otázkou postoja – Ako zmeniť mentálny postoj
 • 7 faktorov reziliencie 
 • Regulácia emócií, pozitívne myslenie
 • Čo je a čo nie je empatia a ako ju zvýšiť
 • Technika na zvýšenie sebahodnoty
 • Ako zvýšiť sebadiciplínu - Atómové návyky
 • Technika Radar vplyvu
 • Techniky a mikrorezilientné návyky
 • Praktické cvičenia na zvýšenie duševnej odolnosti 

PREČO si vybrať školenie Reziliencia 

Reziliencia je vlastne nový ŽIVOTNÝ ŠTÝL úspešného človeka 21. storočia. Vedie k schopnosti prežiť šťastný, úspešný a naplnený život vo vonkajšej a vnútornej harmónii. Pomáha nám zlepšiť kvalitu súkromného aj pracovného života a zachovať si vnútorný pokoj aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam.

Reziliencia nie je vrodená, no dá sa zvyšovať a rozvíjať jednoduchými TECHNIKAMI a zmenou ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU. Koncept reziliencie je postavený na vedeckých základoch a je skvelým nástrojom pre osobnostný rozvoj každého človeka.

Rezilientní ľudia sú podľa výskumov úspešnejší, šťastnejší, vyrovnanejší a žijú dlhšie ako tí menej rezilientní. Aj vo vysokom veku si dokážu zachovať výbornú fyzickú, psychickú a mentálnu kondíciu. Chcete sa k nim pridať aj Vy? Začnite pracovať na svojej reziliencii hneď TERAZ.

CIEĽ školenia Reziliencia

 • Zvýšiť svoju fyzickú a mentálnu odolnosť
 • Naučiť sa mikro rezilientné techniky 
 • Naučiť sa efektívnejšie zvladať stres a kritické situácie
 • Oboznámiť sa so základnými kompetenciami reziliencie

PRE KOHO
je školenie Reziliencia určené

Manažéri a tím lídri

Zamestnanci

Firmy – firemné školenia

Každý, kto sa zaujíma o sebarozvoj

Toto školenie je dôležité pre sebarozvoj každého človeka...

MIESTO, ČAS a CENA
Školenia Reziliencia 

AKADÉMIA REZILIENCIE

individuálny e-learning
ONLINE KURZ
- obsahuje spolu 44 lekcií zameraných na 4 piliere: emočný, mentálny, fyzický a duševný
98 Eur (ZĽAVA zo 168 Eur)
UVÁDZACIA CENA: 98 Eur platí iba do 30.6.2024

ŠKOLENIE 21.6.2024

od 9:00 do 16:00
PREZENČNE
Košická 49, Bratislava
130 Eur + DPH

ŠKOLENIE   28.3.2024

od 9:00 do 16:00
PREZENČNE
Košická 49, Bratislava
130 Eur + DPH

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠKOLENIE

V prípade záujmu o tréning napíšte na info@anteaconsulting.sk alebo zavolajte 0903 240 801 alebo vyplňte formulár:

Termín REZILIENCIA a ENERGY MANAŽMENT

Počet miest je obmedzený.

KTO vás bude tréningom sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY

 • INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
 • PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote
 • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
 • FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
 • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
 • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.
 • Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti
 • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

Využívame jedinečné techniky NLP a zahraničné know-how z oblasti emočnej inteligencie, pozitívnej psychológie a zvyšovania ľudského potenciálu.