BIZNIS KOUČING

CHCETE DOSAHOVAŤ LEPŠIE VÝSLEDKY S MENŠÍM USÍLÍM?

NLP biznis koučing Vám pomôže jednoduchšie a s menším úsilím dosahovať svoje ciele, byť výkonnejší, efektívnejší a spokojnejší v práci aj v osobnom živote. Vďaka koučingu dokážete prekonať prekážky, ktoré Vás brzdia v kariérnom raste, rozvinúť svoj osobný potenciál a dlhodobo dosahovať úspech a stanovené ciele.

Vďaka BIZNIS KOUČINGU dokážete PREKONAŤ

 • PROBLÉMY
 • VÝZVY
 • PREKÁŽKY
 • STRACHY
 • ZLYHANIE
 • NEÚSPECH
 • ODPOR
 • STAROSTI

Prostredníctvom BIZNIS KOUČINGU môžete DOSIAHNUŤ:

 • CIELE
 • VÝSLEDKY
 • ÚSPECH
 • SEBAVEDOMIE
 • RAST
 • SPOKOJNOSŤ

OBJEDNAJTE SI BIZNIS KOUČING

Ohľadne individuálneho NLP koučingu napíšte na
vaculciakova@anteaconsulting.sk alebo volajte 0903 240 801, alebo vyplňte formulár.

Koučing môžete absolvovať v Bratislave.

KLIENTI A REFERENCIE

„NLP koučingom som bola úplne nadšená! Som presvedčená, že dokáže zmeniť život každého k lepšiemu! Cítim sa vyrovnanejšia, dokážem lepšie zvládať pracovné úlohy a komunikovať s okolím. Pochopila som, aký odraz vyvolávam vo vonkajšom svete vlastným postojom“.
Jankapodnikateľka
„Vďaka koučingu lepšie zvládam každodenný stres, úlohy a náročné pracovné rokovania. Predtým som aj z úspešného rokovania odchádzala v napätí a so zlým pocitom v žalúdku. To je teraz preč!“
Janafinančná riaditeľka
"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.
CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie a soft skills. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničnými trendami na zvyšovanie ľudského potenciálu, zvyšovanie výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Jej poslaním je pomáhať ľuďom rásť, rozvíjať svoj potenciál a žiť šťastný, úspešný a naplnený život.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným nadnárodným aj slovenským firmám, prednášala na odborných konferenciách a univerzitách. Pravidelne publikuje autorské články v odborných médiách. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP.