Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

HARD SKILLS ALEBO SOFT SKILLS?

Čo je pre úspešnú kariéru dôležitejšie? Hard skills alebo soft skills? Nároky zamestnávateľov sa v poslednom čase menia. Kým v minulosti boli pre získanie zaujímavého pracovného miesta dôležité najmä „hard skills“, teda tvrdé zručnosti, aktuálne zamestnávatelia kladú väčší dôraz na „soft skills“, teda mäkké zručnosti. Potvrdzuje to aj októbrový prieskum Profesie, podľa ktorého sa podiel pracovných ponúk vyžadujúcich hard skills výrazne znížil. Prečo je tomu tak a aký je vlastne rozdiel medzi hard skills a soft skills?

TRENDOM JE POSUN OD HARD SKILLS K SOFT SKILLS

Podľa prieskumu Profesie sa podiel pracovných ponúk vyžadujúcich hard skills výrazne znížil. Nahradzujú ich požiadavky na mäkké zručnosti. Dôvodov môže byť viac. Jedným z nich je určite aktuálna situácia na pracovnom trhu, kde prevažuje dopyt nad ponukou pracovných miest. Firmy majú problém nájsť ľudí so všetkými odbornými zručnosťami, pretože je všeobecne nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Preto zľavujú zo svojich nárokov a uvedomujú si, že tvrdé, odborné zručnosti, dokážu zamestnancov naučiť ľahšie a rýchlejšie ako tie jemné zručnosti. Ďalším dôvodom je, že jemné zručnosti naberajú na význame v dnešnom svete plnom zmien a tlaku. Skúsenosti ukazujú, že aj keď je niekto skvelý odborník a má výborné „hard skills“, ale nevie pracovať v tíme, nedokáže komunikovať s kolegami, je negatívny, dostáva sa často do konfliktov s inými alebo skrátka nedokáže pracovať pod vplyvom stresu, môže byť pre firmu väčšou škodou ako prínosom. Preto firmy uprednostňujú ľudí s viac rozvinutými soft skills a hard skills ich naučia. Ideálne je, keď tvrdé zručnosti dopĺňajú mäkké zručnosti. Tí úspešní majú zvládnuté tvrdé zručnosti a uvedomujú si, že na to, aby sa v kariére neustále posúvali a rástli nielen profesijne, ale aj osobnostne, potrebujú zapracovať na svojich „soft skills“.

ČO SÚ HARD SKILLS?
Hard skills alebo “tvrdé zručnosti” predstavujú odborné a technické znalosti a zručnosti. Je možné osvojiť si ich jednoduchšie, a to štúdiom a praxou. Predstavujú odbornú kvalifikáciu človeka a v minulosti boli pri získavaní zamestnania kľúčové. Patria medzi nich napr. počítačové zručnosti, jazykové schopnosti, obsluha strojov, strojopis, odborná kvalifikácia alebo certifikát v určitej oblasti.

ČO SÚ SOFT SKILLS?
Soft skills alebo „jemné zručnosti“ sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu. Jemné zručnosti úzko súvisia aj s emočnou inteligenciou. Ľudia s vysokým EQ majú obvykle veľmi dobre rozvinuté soft skills. Jemné zručnosti sú ale málokedy vrodené. Človek si ich musí osvojiť a trvá to obvykle oveľa dlhšie ako osvojenie hard skills. Vychádzajú aj z charakteru, osobných hodnôt, postojov a povahy človeka, ktoré ovplyvniť je náročnejšie a vyžaduje si to viac času a úsilia. Dajú sa zlepšovať na soft skills seminároch, individuálnym štúdiom, osobným koučingom, sledovaním inšpiratívnych ľudí a každodenným praktizovaním a uvedomovaním si toho, čo sme nezvládli dobre a čo môžeme zajtra urobiť lepšie. Ideálna je kombinácia všetkých týchto nástrojov a trpezlivosť….

PREČO SÚ SOFT SKILLS VLASTNE DÔLEŽITÉ?

Soft skills alebo jemné zručnosti sú dôležitejšie pri manažérskych a obchodníckych pozíciách. Patria medzi nich aj leadership schopnosti, pretože človek, ktorý nemá rozvinuté soft skills, nemôže byť dobrým lídrom. Okrem toho, aj ľudia, ktorí nie sú vo vedúcich pozíciách, musia denne komunikovať s inými, zvládať konflikty a námietky, robiť rozhodnutia, efektívne si manažovať čas a podobne. Keď sa na to pozrieme širšie, soft skills sú dôležité úplne pre každého. Kvalita našich jemných zručností, komunikácie, zvládania stresu a konfliktov, určuje totiž okrem nášho profesijného života, aj kvalitu nášho osobného života, náš vzťah s deťmi, s partnermi, vlastne s každým.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI „HARD SKILLS“ A „SOFT SKILLS“?
Na lepšie pochopenie rozdielu medzi hard a soft skills, si môžeme uviesť jednoduchý príklad doktora. Lekárska profesia si vyžaduje veľa odborných, „hard skills“ schopností. Určite ale máte aj Vy osobnú skúsenosť s tým, ako to vyzerá, keď má doktor rozvinuté iba „hard skills“ alebo keď má k tomu rozvinuté aj „soft skills“. V tom prvom prípade sa jedná o výborných odborníkov, ktorí dokážu stanoviť skvele diagnózu, operovať, nastaviť liečbu. Sú ale necitliví k pacientom, nervózni, netaktní, nediplomatickí a sú schopní povedať pacientovi tú najhoršiu diagnózu bez mihnutia oka. Svojím postojom dokážu často zhoršiť pacientovi stav, aj keď sú skvelí odborníci. Na druhej strane, keď idete k lekárovi, ktorý má rozvinuté aj soft skills a EQ, je milý, dokáže s Vami komunikovať, upokojiť Vás, povzbudiť Vás, či vysvetliť Vám diagnózu ľudským jazykom, cítite sa príjemnejšie a psychicky lepšie, čo je pre liečbu tiež nesmierne dôležité. Niekedy dokonca dôležitejšie ako správna odborná diagnóza. Súhlasíte?

Publikované v odbornom časopise Zisk manažment.

Nedarí sa Vám ovládať svoje emócie? Chcete sa zbaviť negatívnych myšlienok?