Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

STV: Prečo potrebujeme rezilienciu?

Prečo potrebujeme rezilienciu? Reziliencia nám pomáha ľahšie zvládať stresové a krízové situácie, zachovať si chladnú hlavu v ťažkých časoch, lepšie zvládať každodenné výzvy a tešiť sa zo života aj napriek nepriaznivým okolnostiam. Na túto tému som sa bavila v relácii Dámsky klub s Karin Majtánovou. Téma začína o 46:46.

Preco potrebujeme rezilienciu_Damsky klub v STV

Zdroj: RTVS