Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

Ovládate vy vaše emócie alebo vaše emócie ovládajú vás?

Celodenný intenzívny tréning

“STRES MANAŽMENT "

Chcete lepšie zvládať a eliminovať stresové situácie?