Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

Ovládate vy vaše emócie alebo vaše emócie ovládajú vás?

Chceli by ste konfliktné situácie lepšie zvládať? Chceli by ste lepšie ovládať svoj hnev a emócie?