Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

ZISK: Posuňte Váš biznis na novú úroveň s NLP

Či už si myslíte, že môžete, alebo si myslíte, že nemôžete, stále máte pravdu“

Henry Ford

Keď človek pracuje pätnásť rokov v oblasti PR a komunikácie a je úspešný, má právo sa domnievať, že je komunikačný expert. To isté sa stalo aj mne. Pätnásť rokov som poskytovala komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, manažérom aj politikom, viedla som tím v najväčšej slovenskej PR agentúre. Považovala som sa za komunikačného experta, až kým mi môj britský mentor neodporučil, aby som absolvovala kurz NLP v Londýne. Netušila som vtedy, čo to je, no hneď po prvých dňoch tréningu prišiel šok! Môj pohľad na komunikáciu sa zásadne zmenil a pochopila som, ako málo som o  komunikácii vlastne vedela… A nielen to. Prekvapilo ma toho ešte oveľa, oveľa viac….

ČO JE TO NLP

NLP alebo Neuro – Lingvistické Programovanie pomáha ľuďom v biznise aj v každodennom živote dosahovať výnimočné výsledky, stanovené ciele a fungovať pritom vo vonkajšej aj vnútornej harmónii. Techniky NLP využívajú veľké korporácie, manažéri, politici, vrcholoví športovci či lídri na celom svete. Vďaka nemu dosahovali úspech napr. Steve Jobs, Barack Obama, Tiger Woods či Serena Wiliams. Táto vedecká disciplína vznikla v 70. rokoch 20. storočia na jednej z amerických univerzít. Jej tvorcami boli zvedaví študenti – študent matematiky a psychológie, Richard Bandler a lingvista John Grinder. Nešlo im do hlavy, ako je možné, že niektorým ľuďom idú niektoré veci skvele a iným nie. Vymysleli teda spôsob, ako skopírovať to, čo robia a ako to robia tí najlepší a učiť to iných. Namodelovali stratégie úspešných odborníkov z rôznych oblastí a vymysleli, ako tieto stratégie a techniky môže používať ktokoľvek a dosahovať tak výnimočné výsledky. A podarilo sa im to skvele. Pôvodne sa NLP využívalo ako psychoterapeutická metóda. Vďaka svojim jedinečným výsledkom sa začala postupne využívať v športe, biznise, politike, v osobnostnom rozvoji aj v iných oblastiach života. Dnes sa považuje sa za to najlepšie a najúčinnejšie, čo existuje v oblasti ľudského rozvoja a učenia v súčasnosti. NLP sa dotýka sa troch oblastí – neuro oblasti, ktorá sa vzťahuje k nášmu mysleniu a vnímaniu; lingvistickej oblasti, ktorá sa zaoberá komunikáciou; a programovania, ktoré spája prvé dve oblasti a umožňuje nám naprogramovať svoje myšlienky, pocity a presvedčenia tak, aby sme dosahovali požadované ciele a výsledky.

NEURO – NAŠE MYŠLIENKY OVPLYVŇUJÚ NAŠE VÝSLEDKY

Už Henry Ford vedel, že spôsob, akým človek premýšľa, sa následne premieta do reality. (Možno práve preto bol v živote taký úspešný.) Kľúčom k úspechu je dosiahnuť pozitívne zmeny v myslení nielen na vedomej, ale aj na podvedomej úrovni a vďaka tomu dosahovať v živote a v biznise želané výsledky. Žijeme v dobe bezprecedentných zmien, vo svete plnom nepredvídateľných situácií, stresu a chaosu. To si vyžaduje nový prístup k mysleniu a k self-manažmentu. Kľúč k úspechu v biznise aj v osobnom živote totiž leží v našom vnútri. Úspešnými lídrami 21. storočia budú tí, ktorí dokážu pracovať sami so sebou, kontrolovať svoje myšlienky, premýšľať o tom, ako myslíme a spojiť toto uvažovanie s novými technológiami. A v tom spočíva základ NLP. Ďalšie koncepty, ako emocionálna inteligencia, pozitívna inteligencia, reziliencia a iné, sú odvodené z NLP.

VEDELI STE, ŽE NÁŠ MOZOG NEPOZNÁ PREDPONU „NE“?

Slovo „Neuro“ obracia pozornosť k nášmu mozgu, k mysleniu a vnímaniu toho, čo sa okolo nás a v nás deje. Počas života si osvojujeme rôzne návyky. Niektoré sú pre život užitočné. Iné pre nás nie sú užitočné, obmedzujú nás v našom raste, narúšajú vzťahy či profesionálny rozvoj. Väčšina týchto návykov sa nachádza na úrovni nášho podvedomia, preto ich vieme iba veľmi ťažko ovplyvniť. NLP ponúka účinné techniky, ako pracovať s našim podvedomím, ako dostať myseľ pod kontrolu, ako sa zbaviť návykov či zlozvykov, ktoré pre nás nie sú užitočné a ako svojimi myšlienkami ovplyvňovať kvalitu svojho života. Zapamätajte si, Váš mozog je Váš najspoľahlivejší podriadený. Počúva na slovo. Na čo myslíte, to sa stane. Keď sa napríklad ráno zobudíte s tým, že dnes budete mať určite hrozný deň, zasa budú cestou do práce strašné zápchy a Váš šéf zmetie zo stola projekt, na ktorom už mesiac pracujete, tak sa to určite stane 🙂 Aký život si myšlienkami naprogramujete, taký ho budete mať! Toto nie je konštatovanie, toto je vedecky overený fakt. A platí rovnako ako za čias Henryho Forda.

TIP PRE VÁS:

Myslite v živote aj a biznise na to, čo CHCETE, nie na to, čo NECHCETE! Naše podvedomie totiž nepozná predponu „NE“. Keď si ráno poviete: „Dúfam, že dnes nebudú zápchy, lebo nemôžem zmeškať ranné stretnutie so šéfom!“. Váš mozog si to zakóduje ako: Dúfam, že dnes budú zápchy, lebo môžem zmeškať ranné stretnutie so šéfom“. A podľa toho sa zariadi… Malá skúška správnosti: Nemyslite teraz na fialového slona! Na čo myslíte? 🙂

LINGVISTICKÉ – KVALITA NAŠEJ KOMUNIKÁCIE URČUJE KVALITU NÁŠHO ŽIVOTA

Lingvistická oblasť NLP učí ľudí umeniu nielen komunikovať, ale aj porozumieť iným ľuďom. Komunikácia je elementárnou zručnosťou, ktorú by mal ovládať každý manažér resp. líder. Žiaľ, vo všeobecnosti si ľudia mýlia komunikáciu s hovorením. Mnohí ľudia sa domnievajú, že keď vedia rozprávať, znamená to automaticky, že vedia komunikovať. Z prieskumov firmy Gallup z roku 2015 vyplynulo, že až 50 percent zamestnancov podalo niekedy v práci výpoveď kvôli nezhodám so svojím nadriadeným. Nie je teda komunikácia ako komunikácia. A v čom spočíva ten rozdiel? Tradičná forma komunikácie sa sústreďuje viac na obsah a formu, komunikácia z pohľadu NLP sa sústreďuje na komplexný výsledok, psychológiu a porozumenie v komunikácii.

To, ako premýšľame, vyjadrujeme navonok komunikáciou. Kvalita našej komunikácie následne ovplyvňuje kvalitu nášho života, naše vzťahy, úspech, šťastie. NLP nám umožní objaviť skrytú silu komunikácie a pozitívne ju využívať v prospech seba a iných ľudí. Základom úspechu pri komunikácii je pochopiť „uhol pohľadu“ druhej osoby, porozumieť tomu, ako myslí, čo pri komunikácii počuje, vidí a cíti. V NLP to nazývame „ raport“ – schopnosť zladiť sa s tým, s kým komunikujete. Zladiť sa môžete na úrovni fyzickej (prispôsobiť fyziológiu, tempo reči), na úrovni jazyka, používať tzv. „silné slová“ komunikačného partnera a naladiť sa na jeho štýl komunikácie. Z pohľadu komunikácie totiž ľudia prijímajú informácie 3 spôsobmi – vizuálne, posluchovo a pocitovo a na základe toho im treba prispôsobiť jazyk. Toto skvele využíval napr. Barack Obama. Jeho neprajníci mu vyčítali po výhre v prezidentských voľbách, , že vyhral vďaka využívaniu NLP vo svojich prejavoch. Obama mal NLP poradcov, ktorí mu pripravovali každý prejav tak, aby jeho slová nepôsobili iba na vedomú úroveň poslucháčov, ale aby prenikli do podvedomia ľudí a ovplyvnili ich postoj. Obama používal pri svojich prejavoch tzv. „konverzačnú hypnózu“, zušľachtený jazyk a dokázal sa prihovárať naraz všetkým komunikačným (reprezentačným) typom ľudí – tým, ktorí vnímajú informácie vizuálne, posluchovo aj pocitovo. Každý z týchto typov pri komunikácii prijíma informácie trochu inak. Vizuálne typy potrebujú vidieť, posluchové typy potrebujú počuť a pocitové typy potrebujú precítiť či zažiť. Úspešný komunikátor je ten, ktorý sa dokáže prihovárať každému „jeho jazykom“ a na to ponúka NLP skvelý návod.

TIP PRE VÁS

Viete, aký ste komunikačný typ? Čo sa Vám vybaví v mysli pri slove „káva“?

  • Keď ste vizuálny typ, vybaví sa Vám obraz šálky kávy, vidíte jej farbu, predstavujete si šálku kávy na stole v kaviarni a pod.

  • Keď ste posluchový alebo auditívny typ, počujete zvuk kávovaru, vybavíte si príjemný šum kaviarne a pod.

  • Keď ste pocitový alebo kinestetický typ, vybavíte si, ako sa cítite pri pití kávy, atmosféru v kaviarni, jej chuť či teplotu.

PROGRAMOVANIE – AKO SA NAPROGRAMOVAŤ NA ÚSPECH

Tretia oblasť NLP nás učí, ako sa „naprogramovať na úspech“. Pomáha nám porozumieť rozdielom medzi tým, čo robíme, keď nám niečo ide skvele a produkujeme skvelé výsledky a tým, čo robíme, keď nám to nejde a produkujeme priemerné alebo podpriemerné výsledky. Pomáha nám vytvoriť si vlastné, užitočné vzorce správania a stratégie úspechu. Na to, aby sme to dokázali, potrebuje však porozumieť tomu, že náš mozog a myslenie funguje na vedomej a podvedomej úrovni. To, čo má vplyv na naše výsledky, prebieha na podvedomej úrovni. Aj naše stratégie a kľúče k úspechu či neúspechu musíme hľadať na podvedomej úrovni. A to vôbec nie je jednoduché. Podvedomie totiž nedokážeme ovplyvniť tým, že sa „presvedčíme“. A v tom je NLP výnimočné. Ako jedna z mála dostupných techník nám pomáha napojiť sa na naše podvedomie. Predstavte si svoj mozog ako počítač. V dlhodobej pamäti máte naukladané všetky zážitky a skúsenosti zo svojej minulosti. Na vedomej úrovni si to vôbec neuvedomujete. Idete napríklad na prezentáciu ku klientovi. Všetko máte skvele pripravené, Váš mozog Vám hovorí: „To v pohode dáš, veď si skvelý komunikátor a predajca, máš super produkt…“ Ale odrazu cítite niekde vo vnútri v podvedomí hlas, ktorý Vás začne spochybňovať: „Si si istý? Neviem, neviem… Čo ak…“ A sebadôvera sa rozplynie.

AKO TO ROBIL WALT DISNEY

Čo sa stalo? Je možné, že Vaše podvedomie vytiahlo nejakú skúsenosť z ďalekej minulosti (často až z detstva), keď ste niečo prezentovali, zabudli ste básničku a spolužiaci sa Vám vysmiali. A teraz Vám to Vaše podvedomie pripomenulo a  začalo Vás zneisťovať. Znie to banálne, ale má to úžasný vplyv na naše podvedomie. A takýchto príkladov môže byť mnoho – týkajúcich sa kariéry, vzťahov, strachov, fóbií atď. Naše podvedomie si vytvára vzorce správania na základe našich skúseností, aj skúseností našich predkov, ktoré preberáme geneticky. Pracujem s klientmi, ktorí majú napr. strach z prezentovania a brzdí ich to v kariére. NLP totiž umožňuje preprogramovať negatívne vzorce, traumy, fóbie a myšlienky z minulosti na pozitívne resp. neutrálne a odstrániť tak prekážky v našom živote, rozvoji a dosahovaní cieľov. A keď sa zbavíme toho, čo nás v živote brzdí, techniky NLP nám pomáhajú vytvárať si vlastné stratégie úspechu a modelovať úspechy iných. Jednou z mojich obľúbených stratégií je Disney stratégia úspechu. Popisuje stratégiu toho, ako Walt Disney dosahoval úspech pri svojich projektoch. Podstata spočívala v tom, že najskôr sa na každý svoj nápad pozrel z troch uhlov pohľadu – z pohľadu „snílka“ (optimistu s ružovými okuliarmi), z pohľadu realistu a z pohľadu kritika (pesimistu s čiernymi okuliarmi). A toto je stratégia, ktorá skvele funguje pri riešení akéhokoľvek biznis projektu alebo problému. Disney stratégia je jednoduchá a nesmierne účinná. Na našich seminároch patrí medzi tie najobľúbenejšie techniky. Ten Disney predsa vedel, čo robí… 🙂 A keď to fungovalo jemu, môže to fungovať každému. A v tom spočíva čaro NLP 🙂

TIP PRE VÁS

Skúste sa zamyslieť nad tým, v čom ste v živote dobrí, čo Vám ide skvele a v čom dosahujete výborné výsledky bez toho, aby ste si to uvedomovali a venovali tomu veľa úsilia. Môže to byť čokoľvek – z pracovnej alebo súkromnej oblasti. Odpovedajte si na otázky:

  • Ako robím to, čo mi ide dobre? Akú osobnú stratégiu pri tom využívam?

  • Ako môžem rovnakú stratégiu využiť aj v tých oblastiach, kde mi to nejde až tak dobre?

  • Ako môžem dokázať to, čo obdivujem u iných? Čo môžem od nich „odkopírovať?“

Ja osobne považujem NLP za manuál na šťastný a úspešný život. V biznise Vám jeho princípy môžu pomôcť odomknúť potenciál zamestnancov, zvýšiť motiváciu, výkonnosť a spokojnosť zamestnancov. Princípy NLP sú skvelým nástrojom pri vedení ľudí, v konflikt manažmente, pri vyjednávaní, budovaní tímu, change manažmente, implementácii firemných hodnôt či firemnej kultúry. Vďaka NLP sa ľudia stanú skvelými prezentátormi a komunikátormi, dokážu sa zbaviť strachov, fóbií a negatívnych zážitkov z minulosti, zlepšiť si vzťahy na pracovisku aj mimo neho, lepšie porozumieť iným, ale najmä sebe. A  v  tom spočíva tajomstvo úspechu. Pretože každý, kto chce byť úspešný a chce viesť iných ľudí, musí najskôr zvládnuť sám seba.

TIP NA ZÁVER

Nehovorte negatívne o iných ľuďoch, konkurencii, o klientoch a pod. Podvedomá časť nášho mozgu totiž vníma akúkoľvek kritiku osobne… Nerozlišuje, či kritizujeme seba alebo iných.. V praxi nájdeme mnoho príkladov. Spomeňte si na prípady, keď sa predvolebná kritika politických súperov obrátila proti kritizujúcemu subjektu a pomohla vyhrať protistrane. Takže si zapamätajte: „Keď niekoho kritizujete, škodíte tým najviac sami sebe“.

Publikované v odbornom časopise Zisk manažment 6/2018

 

 

Chceli by ste konfliktné situácie lepšie zvládať? Chceli by ste lepšie ovládať svoj hnev a emócie?