Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

ČO NÁS UČÍ NLP

PREČO NLP

Keď človek pracuje pätnásť rokov v oblasti PR a komunikácie a je úspešný, má právo sa domnievať, že je komunikačný expert. To isté sa stalo aj mne. Myslela som si, že viem komunikovať…, až kým som neabsolvovala tréning NLP – neurolingvistického programovania v Londýne. Vtedy som pochopila, že viem o komunikácii veľmi málo… A začala sa pre mňa fascinujúca cesta objavovania nových, jedinečných komunikačných a lingvistických NLP techník, ktoré sú považované za to najlepšie a najúčinnejšie, čo existuje v oblasti ľudského rozvoja a učenia. O tieto techniky sa s Vami rada podelím na mojich tréningoch.

NLP pomáha ľuďom v biznise aj v každodennom živote dosahovať výnimočné výsledky, stanovené ciele a fungovať pritom v harmónii dovnútra aj navonok. Mnoho úspešných lídrov v súčasnosti aj v minulosti využívalo techniky NLP a to im pomáhalo dosahovať úspech (spomeňme napr. Steva Jobsa). Pracovné úspechy však nie sú všetko. Biznis tréningy učia ľudí, ako byť úspešní v biznise, ale nie v živote. Stále častejšie počúvame o syndrómoch ako burn-out, depresie a iné. Mnoho úspešných ľudí má všetko, ale chýba im pocit šťastia, vnútornej spokojnosti, harmónie a rovnováhy medzi kariérou a rodinou. NLP ponúka komplexný prístup k riešeniu týchto problémov, preto sú NLP techniky súčasťou všetkých tréningov, poradenstva a koučingu, ktoré ponúkame.

ČO JE NLP

NLP alebo Neuro Lingvistické Programovanie predstavuje súhrn techník, ktoré pomáhajú ľuďom odhaliť ich vnútorný potenciál a dosahovať v živote jedinečné výsledky, úspech a vnútornú i vonkajšiu rovnováhu.

NLP sa dotýka troch oblastí:

NEURO
oblasť pracuje s ľudským myslením. Spôsob, akým človek premýšľa, sa následne premieta do reality. Kľúčom k úspechu je dosiahnuť pozitívne zmeny v myslení nielen na vedomej, ale na podvedomej úrovni a vďaka tomu dosahovať v živote a v biznise želané výsledky. A v tom je NLP výnimočné.

LINGVISTICKÉ
poňatie NLP učí ľudí umeniu nielen komunikovať, ale aj porozumieť iným ľuďom. To, ako premýšľame, vyjadrujeme navonok komunikáciou. Kvalita našej komunikácie následne ovplyvňuje kvalitu nášho života, naše vzťahy, úspech, šťastie. NLP nám umožní objaviť skrytú silu komunikácie a pozitívne ju využívať v prospech seba a iných ľudí.

PROGRAMOVANIE
z pohľadu NLP nás učí, ako sa „naprogramovať na úspech“. NLP umožňuje preprogramovať negatívne vzorce, traumy, fóbie a myšlienky z minulosti na pozitívne resp. neutrálne a odstrániť tak prekážky v našom živote, rozvoji a dosahovaní cieľov. NLP učí, ako modelovať úspechy iných ľudí a vytvárať si vlastné stratégie úspešného života. Vďaka NLP si dokážeme pozitívne naprogramovať spôsob, akým premýšľame, hovoríme a konáme, a tým dosahovať v živote to, čo si želáme.

Výhodou NLP je to, že nehovorí iba to, ČO BY SME MALI ROBIŤ ale poskytuje aj praktické rady, tipy a riešenia AKO TO UROBIŤ.

Štítky: