Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

Forbes: MANAŽÉR MÔŽE NA MÍTINGU ZAUJAŤ V ŠTÝLE STEVA JOBSA

Manažér vchádza do miestnosti, v ktorej sa koná prezentácia. Zatvára za sebou dvere a kráča k miestu, z ktorého má prehovoriť k najvyšším predstaviteľom spoločnosti, ďalším manažérom, zamestnancom alebo členom svojho tímu či oddelenia. Sedia tu všetci, ktorým odoslal pozvánku s časom, miestom konania, témou a očakávaniami. Chce si získať ich pozornosť a ešte väčšmi túži, aby si ho prítomní vypočuli. Tak čo má urobiť?

Po prvé: nepodceniť prípravu. Tá musí prebehnúť skôr, než manažér vôbec prekročí prah miestnosti mítingu. Koučka Agáta Kleinová pripomína, že príprava je polovicou úspechu. Nech je teda precízna. „Hovorí sa, že ak človek začína s verejným prejavom, tak na jednu minútu prejavu je potrebných 10 minút prípravy,“ vysvetľuje.

Tento čas samozrejme skracuje prax a nadobudnuté zručnosti. Zabudnúť by manažér nemal ani na prípravu svojho vnútorného stavu a nastavenia. Z týchto dvoch vecí totiž podľa Kleinovej vychádza tiež jeho neverbálny prejav. „Ak sa človek dostane do stresovej situácie, prestáva ovládať svoje fyzické prejavy,“ ozrejmuje bližšie. Tomu vie zabrániť taktiež dôslednou mentálnou prípravou.

O tom, ako by sa mal manažér pripraviť na svoj prejav na mítingu sme sa rozprávali s Agátou Kleinovou a Jaroslavou Vaculčiakovou. Foto: archív respondentiek

Stres totiž často pramení práve z neistoty. Jaroslava Vaculčiaková, CEO spoločnosti Antea Consulting, ktorá je tiež lektorkou a koučkou soft skills a leadershipu, vysvetľuje, že takáto neistota sa prejavuje rôzne. Človek sa ošíva, škrabe, hrabe sa vo vlasoch, šúcha si nos. A to manažér na mítingu robiť určite nechce.

A preto odborníčka odporúča využiť jednu z techník NLP (neurolingvistického programovania, pozn. red.) s názvom strom, ktorou môže odbúrať stres. Manažér by si mal predstaviť, že medzi ním a publikom sa nachádza svieži zelený les. A on sa na ostatných pozerá cez stromy. „Účinné je i správne dýchanie a relaxácia,“ dopĺňa.

Po druhé: pôsobiť sebaisto, prirodzene a tiež spontánne. Keď už manažér stojí na mieste, z ktorého sa chystá prehovoriť k ľuďom v miestnosti, tak by sa mal s nimi zosúladiť. Kleinová hovorí o rapporte. Sprvu by mal manažér nadviazať očný kontakt s prítomnými, čím dá jasne najavo, že s nimi začína komunikovať. Začína sa jeho prezentácia.

Zaujať by mal už prvými vetami. Vaculčiaková odkazuje na Steva Jobsa: „Využíval vo svojich prezentáciách takzvaný magický moment. Mal ho vopred premyslený a pripravený a obvykle ním šokoval prítomných,“ vraví. Niekedy preto stačí, aby manažér na začiatku povedal svoj zážitok, príbeh, citát, položil vhodnú otázku alebo vybral produkt z tašky, rozbalil ho a ukázal ostatným.

Keď už si manažér pozornosť ľudí získa a chce si ju i udržať, musí zobrať na vedomie, že ľudská myseľ sa nedokáže sústrediť na obrovský príval informácií. Vaculčiaková hovorí, že by sa mal sústrediť na tri až štyri kľúčové body namiesto dvadsiatich. „Odporúčam jednotlivé body jednoznačne oddeliť. Po prvé. Po druhé. Po tretie,“ menuje.

Obe odborníčky sa zhodujú na tom, že dôležitá je tiež intonácia hlasu manažéra. Všetky dôležité informácie treba podľa Kleinovej zdôrazniť. Zázraky v prejave dokáže urobiť tiež ticho, krátka prestávka či vhodne položená otázka. Ľudia v miestnosti zbystria pozornosť a manažér ich tak vtiahne do spoločnej komunikácie.

Po tretie: nebáť sa autentickosti. Pri prejave a prezentácii na mítingu sú dôležité aj komunikačné zručnosti manažéra. A podľa Vaculčiakovej tiež autenticita. V tejto súvislosti spomína príklad z praxe, manažérku, ktorá jej povedala: „Niekedy som na mítingu až taká autentická, že mi vbehnú slzy do očí, keď prezentujem meškanie projektu a muži sú takí zaskočení, že mi ani nič nevyčítajú.“

Každý človek sa dokáže naučiť určité komunikačné a rovnako prezentačné techniky. Autentickosť je ale niečo úplne iné. Pokiaľ chýba, je to problém. „Keď má prejav len naučený, nehovorí zo srdca a nehovorí to, čomu skutočne verí a o čom je presvedčený, publikum to rýchlo prekukne,“ dodáva Vaculčiaková. Manažér podľa nej nemusí byť ani skvelý spíker, pokiaľ teda dokáže urobiť dojem vlastným spôsobom.

A v neposlednom rade treba spomenúť i kritiku. Ak by sa niekto na mítingu ozval, aby manažérovi oponoval, alebo s ním v nejakej veci nesúhlasil, tak ten musí vedieť prijať i negatívnu spätnú väzbu. Kleinová upresňuje, že v podobných situáciách pomôže odosobnenie sa, získanie nadhľadu a konštruktívna analýza podanej kritiky. Na to však treba získať čas, alebo si dohodnúť nový termín na debatu či vyjasnenie konfliktu.

Osvojte si techniky najúspešnejších prezentátorov!