Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

Forbes: AKO SA ZMENIŤ Z MANAŽÉRA NA LÍDRA

Zamestnanci trávia na pracoviskách podstatnú časť svojho života. Je preto prirodzené, že chcú nasledovať niekoho, s koho hodnotami sa vo veľkej miere stotožňujú. Reč je o lídrovi a vizionárovi, ktorý v nich dokáže vyvolať nadšenie, chuť prekonávať sa a prekračovať všetky možné a občas i na prvý pohľad nemožné hranice. 

Zdroj článku: FORBES | Náhľad článku z FORBES

K takémuto cieľu sa často v spoločnostiach približujú aj niektorí manažéri. Sú to osoby, ktoré svoj tím neriadia, ale vedú. A presne to je jeden z prvých predpokladov, že v nich „drieme duša lídra”. Nech už pracujú v akejkoľvek oblasti, tak sa neobzerajú spätne cez rameno a neplačú nad rozliatym mliekom, no sústredia sa na lepšie zajtrajšky. Ako sa však takým človekom stať?

Zamestnanci si vyberajú firmy

„Bill Gates pred časom povedal, že pri pohľade do budúceho storočia sa lídrami stanú tí, ktorí podporujú ostatných,“ cituje známeho miliardára Marek Horňanský, ktorý pôsobí ako psychológ a kouč pre jednotlivcov aj tímy. Podľa neho by mal mať skutočný líder dneška rovnováhu medzi osobným talentom, odborným vzdelaním a profesionálnymi manažérskymi zručnosťami.

„V minulosti manažérovi stačilo, že bol prísny, riadil direktívne, používal negatívnu motiváciu a ľudia ho nasledovali niekedy aj zo strachu. To už dávno prestáva platiť,“ vysvetľuje Jaroslava Vaculčiaková, CEO spoločnosti Antea Consulting, ktorá je zároveň lektorkou a koučkou soft skills a leadershipu.

Marek Horňanský a Jaroslava Vaculčiaková sa venujú koučingu. Zhodujú sa na tom, že líder na sebe musí neprestajne pracovať. 

Podľa nej dáva týmto tvrdeniam za pravdu aj situácia na pracovnom trhu. Firmy si už viac nevyberajú zamestnancov. Funguje to v opačnom garde. Ľudia si vyberajú spoločnosti, pre ktoré chcú pracovať. „Sú uvedomelejší, zamýšľajú sa nad tým, aký má ich práca zmysel a prečo by ju mali robiť,“ ozrejmuje Vaculčiaková. A presne na všetky tieto zásadné otázky by mal poznať odpovede líder, ktorého chcú nasledovať.

Čo musí mať líder

Aké osobnostné črty a vlastnosti by teda mal mať manažér, ktorý sa chce stať lídrom? Horňanský vymenúva, že sa napríklad musí vedieť chopiť šance, motivovať ostatných, prijať riziko prehry, byť zásadový či dodržať svoje slovo. A samozrejmosťou je vízia, teda schopnosť vysvetliť a presvedčiť ostatných ľudí, prečo je konkrétny cieľ taký dôležitý. Podľa Vaculčiakovej by mal mať tiež charizmu a vysokú emocionálnu inteligenciu. Lídrom sa totiž môže stať ktokoľvek v akejkoľvek oblasti.

Stále však platí, že zamestnanci chcú, aby ich viedol niekto, kto sa orientuje primárne na budúcnosť a dokáže v nich vyvolať zápal spolu s nadšením. Z pohľadu manažmentu je podľa Horňanského manažér zodpovedný za dosahovanie stanovených cieľov organizácie. Líder má ale špecifické vlastnosti a dokáže si získať rešpekt a obdiv ľudí. Výrazne teda dominuje nad ostatnými zamestnancami a vyčnieva v skupine manažérov.

Manažér vs. líder

Pri rozdieloch medzi manažérom a lídrom sa bližšie pozastavila aj Vaculčiaková, ktorá zachádza hlbšie do detailov menuje 7 tých najzásadnejších. Tu sú:

 1. Manažér nasleduje ciele. Líder nastavuje víziu.
 2. Manažér sa zameriava na slabé stránky. Líder na tie silné.
 3. Manažér ľudí riadi. Líder ich vedie.
 4. Manažér riadi svoj čas. Líder spravuje svoju energiu.
 5. Manažér disponuje vysokým IQ, líder zase aj vysokou emocionálnou inteligenciou.
 6. Manažér veľa rozpráva. Líder sa veľa pýta a počúva.
 7. Manažér hovorí „ja.“ Líder vraví „my.“

Ak sa teda manažér chce stať lídrom, mal by si podľa nej tiež osvojiť pokoru, priznať vlastné chyby a dokonca i nedostatky. Mnohým manažérom však absencia sebakritiky bráni, aby dosiahli plný potenciál a postúpili ďalej. Na pracovisku to nie je vždy iba o tom, čo manažér urobí, aby sa mohol stať skutočným lídrom, ale čoho všetkého sa tiež dokáže na tejto kariérnej ceste vzdať. Napríklad svojho ega.

Horňanský v tejto súvislosti približuje, že by mal za sebou nechať nie práve najkratší zoznam vecí: prílišnú neistotu, nedostatok sebadôvery, neobjektívnosť, pesimizmus, náladovosť, labilitu, nedostatočnú sebareflexiu, aroganciu, nadradenosť, nedochvíľnosť alebo nespoľahlivosť. Nie je to práve najjednoduchšia úloha.

10 rád, ako sa z manažéra zmeniť na lídra

Ideálneho lídra 21. storočia označuje Vaculčiaková písmenami VIP. Vedomý. Inšpiratívny. Pozitívny. Ak sa chcete stať presne takýmto človekom, a najviac zo všetkého túžite nechať za sebou post obyčajného manažéra, tu je 10 tipov od dvojice odborníkov, ako na to:

Pätica rád od Mareka Horňanského: 

 • Neustále investujte do svojho rozvoja. Budujte si osobnú značku.
 • Vyberajte a obklopujte sa ľuďmi, ktorí s vami budú v dobrom aj zlom, pretože vo vás veria.
 • Pracujte na svojich soft skills, teda interpersonálnych zručnostiach, rovnako ako na svojich hard skills, teda odborných vedomostiach.
 • Buďte iniciatívni a otvorení príležitostiam. Nebojte sa riskovať. Ak sa vám naskytne príležitosť, tak sa rozhodujte rýchlo a správne.
 • V práci i živote buďte spravodliví, rozvážni, zodpovední a motivujúci.

Pätica rád od Jaroslavy Vaculčiakovej: 

 • Viac koučujte a mentorujte, ako prikazujte.
 • Nezabúdajte ostatných počúvať a klásť im otázky.
 • Majte jasnú víziu a poslanie. Obe z týchto vecí ďalej jasne komunikujte.
 • Rozvíjajte svoju emocionálnu inteligenciu.
 • Neustále na sebe pracujte.

A čo ďalej?

V prípade, že sa z manažéra stane líder, nie je to koniec. Udržať sa medzi tými najlepšími totiž vôbec nie je jednoduché. Napríklad v zahraničí sa lídri s radosťou obklopujú vlastnými mentormi. „Mnohí na vrchole sa domnievajú, že už všetko vedia a nepotrebujú sa učiť. To ich môže jedného dňa dobehnúť,“ vysvetľuje Vaculčiaková.

Ak začne líder stagnovať, tak ho môžu predbehnúť a zosadiť ďalší. „Leadership nie je výsadou jedného človeka. Zakladá sa na tímovej práci,“ hovorí ďalej Horňanský. Pre ďalšie úspechy a pohyb smerom vpred sa musí líder naučiť vytvárať tímy a prostredníctvom nich ďalej i pracovať.

Nedarí sa Vám ovládať svoje emócie? Chcete sa zbaviť negatívnych myšlienok?