Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

JE KAŽDÝ MANAŽÉR VHODNÝ LÍDER V KRÍZE?

Antea Consulting Blog DISC profil_kariera_vzdelavanie typy osobností

Osobnostný profil manažéra a typológia osobnosti to môžu naznačiť

Súčasná krízová situácia značne preverí leadership schopnosti mnohých manažérov. Zvládnuť takúto náročnú situáciu si vyžaduje lídra s veľkým „L“. Osobnostná typológia DiSC rozlišuje 4 typy osobnosti – Dominantný (D), Influencer (I), Stabilný (S) a Konštruktívny (C) typ. Každý typ osobnosti má iné prirodzené predpoklady na zvládanie krízových situácií a každý z nich môže byť v kríze užitočný iným spôsobom. Každý manažér by mal preto dobre poznať svoje prirodzené silné a slabé stránky a byť počas krízy užitočný pre svoj tím najlepšie ako vie.

Nie každý manažér musí byť aj dobrý líder v období krízy

Nie každý manažér musí byť aj dobrý líder alebo krízový manažér. Každý typ osobnosti je však pre zvládnutie krízy dôležitý. Niekto robí rozhodnutia, niekto ich realizuje, niekto prichádza s nápadmi a inšpiruje a niekto musí podporovať a starať sa o to, aby všetko fungovalo. Pre úspech je dôležitá spolupráca všetkých typov osobnosti. A v kríze oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Je výborné, keď všetci v krízovom štábe poznajú vlastný osobnostný profil a vedia, čo môžu jeden od druhého očakávať. Značne sa tak zvýši efektivita celého tímu, eliminujú sa konflikty a ľahšie sa zvládne celá krízová situácia v prospech všetkých.

DOMINATNÉ typy osobnosti dokážu rýchlo rozhodnúť a nájsť riešenie problému

Dominantné typy ľudí (D) majú prirodzené leadership schopnosti. Sú to rodení lídri, ktorý sa dokážu rýchlo rozhodovať, sú otvorení výzvam, sú konštruktívni, rázni a akční. Majú veľmi dobré strategické myslenie a dokážu nájsť v problematickej situácii rýchlo riešenie. Neboja sa problémov či prekážok a vedia sa s nimi efektívne vysporiadať. V krízovej situácii dokážu rýchlo nájsť riešenie, rozdeliť úlohy a strategicky premyslieť ďalšie kroky. Preto majú tieto osobnostné typy najlepšie predpoklady náročnú krízovú situáciu zvládnuť. V súčasnom období sú to skvelí lídri a šéfovia krízových štábov.

Donald Trump je dominantný osobnostný typ. No chýba mu emocionálna inteligencia.

Treba si však uvedomiť, že nie každý človek s osobnostným profilom D je skvelý líder. Závisí to samozrejme aj od iných leadership schopností, skúseností, úrovni jeho emocionálnej inteligencie a o tom, ako dokázal popracovať na svojich slabých stránkach. Typickým profilom D je napríklad Donald Trump. Nechám na názore každého, či je Trump dobrým lídrom…. Každopádne využil prirodzené predpoklady D na to, aby sa stal lídrom, nestihol však popracovať na svojej EQ. Nechcem uvádzať príklady zo slovenskej politiky, ale podľa mňa naši politickí lídri zvládli vo všeobecnosti krízovú situáciu s korona vírusom dobre. Aj oni sú väčšinou D osobnostné typy

Antea Consulting DISC osobnostny profil orange button

Osobnostné typy INFLUENCER inšpirujú a dodávajú optimizmus v ťažkých časoch

Druhý osobnostný typ podľa metodológie DiSC je „Influencer“ (I). Influenceri sú veľmi spoločenskí, komunikatívni, šarmantní a zábavní. Majú výborný vplyv na ľudí, vedia si ich rýchlo získať a presvedčiť. Sú kreatívni, optimistickí, energickí, dokážu ostatných nadchnúť a motivovať. V období krízy sú títo ľudia nenahraditeľní vtedy, keď ostatní strácajú nádej a podliehajú pesimizmu. Influenceri si dokážu aj v najťažších chvíľach zachovať pozitívne myslenie, optimizmus a presvedčiť ostatných, že všetko „bude OK“. Dokážu inšpirovať, dodať optimizmus a znova nakopnúť ostatných. Podľa „I-čka“ sa všetko dá a všetko je možné. Keď to nemusí realizovať on…:)

Influenceri radi riskujú a zľahčujú situáciu. Talianom sa to v kríze vypomstilo

Ako každý iný osobnostný typ, aj I má okrem silných stránok aj tie slabé stránky. Práve preto je pre každý tím dôležité, aby v ňom boli zastúpené všetky štyri osobnostné typy. Dokážu sa potom výborne dopĺňať. Medzi slabé stránky Influencerov patrí, že často zľahčujú situáciu a radi riskujú, čo môže byť v období krízy nebezpečné. Preto sú Influenceri podľa môjho názoru v období krízy užitočnejší na inšpiráciu a komunikáciu ako na vedenie a robenie zásadných rozhodnutí. Vo všeobecnosti I-čka radi vymýšľajú nové nápady, no nebaví ich realizácia a doťahovanie vecí do konca. Majú problémy s plnením úloh na čas, zodpovednosťou, dochvíľnosťou a systematickosťou. Keď popracujú na svojich silných stránkach, môžu byť dobrými lídrami za normálnych okolností, keď je ich hlavnou úlohou inšpirovať a motivovať a nie robiť rýchle, zásadné a strategické rozhodnutia ako je to v čase krízy.

Pozrime sa na súčasnú krízu spojenú s koronavírusom z pohľadu DiSC typológie. Je zrejmé, že južanské národy majú vo všebecnosti typickú „I – čkovú“ kultúru. To sa žiaľ, prejavilo aj na tom, že ich prirodzené „zľahčovanie“ situácie na začiatku, nízka zodpovednosť, nerešpektovanie pravidiel a uprednostnenie zábavy pred povinnosti z nich v krátkom čase urobilo európske ohnisko nákazy koronavírusom. To je krásny príklad typického I-čkového prístupu, ktorý je skvelý v zlatých časoch, no môže byť veľmi nebezpečný v čase krízy.

STABILNÉ typy osobnosti pomáhajú, podporujú a harmonizujú celý tím

Stabilné typy ľudí sú výborní podporovatelia. Podporujú ostatných členov tímu, sú starostliví, sociálne orientovaní, snažia sa každému pomáhať. Viac im záleží na ostatných ako sa sebe. Majú radi stabilitu a ťažko zvládajú zmeny. V období krízy sú podporovatelia skvelí na to, že dokážu podporiť iných, myslia a pomáhajú tam, kde je treba. Dokážu dobre počúvať a trpezlivo vyjednávať. Majú úžasnú schopnosť harmonizovať a zmierňovať konflikty. Vnášajú prirodzenú harmóniu a pozitívnu energiu do každého tímu či komunity, ktorej sú súčasťou. Ich schopnosť podporovať a pomáhať je preto v kríze nenahraditeľná. Dokážu spoľahlivo plniť stanovené úlohy, organizovať či zabezpečovať fungovanie krízového tímu.

Podporovatelia majú radi stabilitu, ťažšie zvládajú zmeny a rozhodovanie

Tieto typy ľudí vo všeobecnosti horšie zvládajú akékoľvek zmeny, prekážky, problémy či výzvy. Neradi prijímajú vážne rozhodnutia, je to pre nich stresujúce. Sú preto často nerozhodní. Skôr vítajú, keď za nich rozhodne niekto iný. Nie sú obykle tí, ktorí sú radi na vrchole a nesú zodpovednosť za iných. Z tohto dôvodu by najmä v období krízy podľa mňa nemali byť na čele krízových štábov alebo vo funkciách, ktoré potrebujú robiť rýchle a zásadné rozhodnutia. Mohli by byť podporou členom krízového štábu, aby dokázali zmierňovať a harmonizovať celý tím, eliminovať prípadné konflikty a dozerať na to, aby sa pri zavádzaní opatrení myslelo na všetkých a aby sa na nič nezabudlo.

Z môjho pohľadu sa ako stabilný osobnostný typ podporovateľa prejavuje aj naša prezidentka, Zuzana Čaputová. Už z pohľadu výkonu svojej funkcie nie je jej prvoradou úlohou rozhodovať a prijímať zásadné opatrenia. Jej prirodzená schopnosť spočíva v tom, že dokáže upokojiť situáciu, otvoriť dialóg medzi členmi vlády alebo krízového štábu, prepájať, stmeľovať a harmonizovať rozdielne názory a záujmy jednotlivých strán, chrániť spravodlivosť a vnášať do politiky slušnosť, ľudskosť a harmóniu. V prezidentských kreslách často podporovateľov nevidíme. Jedným z málo príkladov je aj bývalý americký prezident Jimmy Carter. Ďalšími typickými príkladmi „S“ lídrov bola napr. princezná Diana alebo Matka Tereza.

KONŠTRUKTÍVNE typy osobnosti sú v kríze dobrými analytikmi, expertmi alebo kontrolórmi

Ľudia s osobnostným profilom C sú konštruktívne, analytické typy. Sú presní, kritickí a zameraní na detaily. Veľa premýšľajú, zvažujú za a proti a všetky možné riziká. Trvá im dlho, kým urobia rozhodnutie, pretože potrebujú zvážiť všetky možné alternatívy a mať k dispozícii detailné informácie. Sú konzervatívni, nemajú radi zmeny, výzvy a neistotu. Potrebujú istotu a sú efektívni vtedy, keď presne vedia, čo majú robiť a všetko funguje v rámci vychodených „koľají“. Keďže sú zameraní na detaily, počas krízy môžu upozorniť na riziká a chyby, ktoré ostatným v rýchlosti unikli.

Antea Consulting DISC profil_vzdelavanie typy osobností button

Na prílišné zameriavanie na detaily nie je v kríze čas

Keďže v kríze je potrebné robiť rýchle a rázne rozhodnutia, sú užitoční ako analytici, experti poradcovia a kontrolóri. Podľa môjho názoru sú menej vhodnými lídrami na vedenie krízových štábov a rozhodovanie v neistých podmienkach. Ich funkcia by mala byť viac poradná. Majú tendenciu príliš sa zameriavať na detaily, na čo v kríze nie je dostatok času. Medzi ich silné stránky patrí aj to, že sú zodpovední a keď dostanú konkrétnu úlohu, určite ju spoľahlivo a včas splnia. Sú preto vhodnejší na realizáciu a kontrolu stanovených úloh, čo je určite v krízovom tíme veľmi dôležité. Sú viac individualisti ako tímoví hráči a prirodzene uprednostňujú svoje potreby nad potrebami celého tímu, spoločnosti alebo komunity.