Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

6 TIPOV NA EFEKTÍVNY „HOME OFFICE“ V KRÍZE

Time manažment je dlhé roky často skloňovaná téma. Ľudia neustále hľadajú spôsoby, ako byť efektívnejší a ako zvládať všetky každodenné povinnosti. Na time manažment školeniach učím mnohé praktické tipy, ako byť v dnešnej uponáhľanej dobe efektívnejší. Marec 2020 však dal pojmom ako home office time manažment úplne nový rozmer.

Mnohí ľudia museli v dôsledku šírenia koronavírusu zostať doma a využívať home office. Rodičom pribudla aj povinnosť domácej výučby detí. Ako teda zladiť home office, home schooling a zabezpečenie chodu domácnosti? Kríza zamávala našimi prioritami, no niektoré základné time manažment pravidlá sa dajú využiť aj počas home office v tomto krízovom období:

1. Ráno si naplánujte deň a stanovte si presne, čo budete v ktorom čase robiť.

Vyčleňte si čas na plánovanie. Nezabudnite, že aj učenie s deťmi, varenie či domáce práce musia mať svoj presne stanovený čas. Počítajte s ním vopred. V rámci plánovania sa rozhodnite, koľko času budete venovať práci, koľko učeniu s deťmi (ak máte školopovinné deti) a koľko vareniu a zabezpečovaniu chodu domácnosti. Ak je to možné, naplánujte si v tomto období aj prechádzku do prírody.

2. Určite si priority pre home office time manažment. Urobte najskôr to, čo je najdôležitejšie.

Prioritizácia je jedným zo základných pilierov efektívneho time manažmentu. Aj počas krízy platí, že je potrebné určiť si priority úloh.

Samozrejme, v období šírenia koronavírusu sme museli všetci, či jednotlivci alebo firmy, výrazne prehodnotiť svoje priority a hodnoty. Určite si preto priority a rozhodnite sa, čo je v tento deň pre vás najdôležitejšie z pohľadu práce a iných povinností. Úlohy s najväčšou prioritou sa snažte urobiť vždy ako prvé.

3. Venujte sa vždy naplno jednej aktivite a snažte sa eliminovať iné aktivity.

Podľa najnovších vedeckých výskumov multitasking nefunguje! A ani u žien! Náš mozog sa dokáže na 100% sústrediť iba na jednu aktivitu. Keď sa snažíme robiť viac vecí naraz, produktivita a sústredenosť prudko klesá a náš organizmus to vyčerpáva a stresuje.

Radšej sa hodinu s deťmi učte a potom hodinu pracujte a plne sa na prácu sústreďte. Urobíte viac, ako keď odbiehate a snažíte sa robiť všetko naraz.

4. Dohodnite si doma pravidlá hry a nastavte si systém.

Ďalším dôležitým pilierom VPS modelu plánovania času, ktoré učím v rámci školenia Efektívny time manažment, je S – systém. Nielen v období krízy je veľmi dôležité nastaviť si systém.

Keď ste doma viacerí a potrebujete pracovať, dohodnite si pravidlá hry a vymedzte si presný čas, kedy oznámite všetkým, že vás nemôžu rušiť. Vtedy sa naplno venujte práci. Aj keď to bude iba pár hodín denne, pri plnej koncentrácii urobíte určite viac ako pri odbiehaní. Môžete skúsiť nalepiť na dvere alebo na stôl „domáce úradné hodiny“: NERUŠIŤ PROSÍM MEDZI 9.00 h a 10:30 h.

5. Rozdeľte si prácu do časových blokov a striedajte ju s odpočinkom.

Rozdeľte si aktivity do časových blokov. Ideálny blok, kedy sa mozog vie na 100% sústrediť, je 1,5 hodiny. Počas tohto času sa snažte sústrediť na jednu aktivitu. Odporúčam si sledovať čas, prípadne nastaviť na mobile budík. Dokážete sa lepšie skontrolovať a sami sa otestujete, čo ste reálne za vopred naplánovaný čas stihli. Potom si dajte 15 minút prestávku.

Aj pri povolaniach, ktoré sú v tomto období pod veľkým tlakom, odporúčam po 1,5 alebo 2 hodinách aspoň na 10 minút vypnúť, zmeniť fyziológiu, prejsť sa alebo sa sústrediť na chvíľu iba na dýchanie. Je to veľmi dôležité, lebo sústavný tlak organizmus nezvládne a po čase môže skolabovať. Pravidelné, aj keď krátke prestávky, sú dôležité pre fyzickú aj telesnú kondíciu.

6. Ak je možné, vstaňte ráno skôr a začnite pracovať, kým ostatní spia.

V krízovom období, ktoré je náročné na psychiku, je veľmi dôležitý spánok. Choďte preto spať večer skôr a zobuďte sa ráno zavčasu. Keď začnete pracovať o 6.00 alebo o 7.00 , kým je všade kľud, urobíte určite oveľa viac ako počas dňa.

Niektorým vyhovuje viac práca v noci, keď je tiež všade kľud. V tomto prípade ale nezabúdajte na to, že organizmus potrebuje 7-8 hodín spánku a bunky sa regenerujú medzi 23.00 h a 4.00 hodinou rannou. Keď v tom čase nespíte, organizmus sa nedokáže dostatočne zregenerovať, čo sa prejavuje únavou, stresom, fyzickým a psychickým vyčerpaním.

Prajem Vám, aby ste toto obdobie čo najlepšie a v zdraví zvládli. Ak je to možné, využite tento čas na robenie vecí, ktoré ste doteraz nestíhali, na aktivity s rodinou a blízkymi a na zamyslenie sa nad tým, čo chcete na svojom živote zmeniť, keď sa všetko vráti do normálnych koľají. Nič sa totiž nedeje náhodne, tak sa z toho skúsme všetci poučiť…

NAJBLIŽŠIE OTVORENÉ ŠKOLENIA
.
Otvoreny trening Efektívny Time Manažment Antea Consulting Jaroslava Vaculciakova