Vzdelávací program na lepšie zvládanie stresu, zvýšenie odolnosti a osobnostný a kariérny rozvoj

“REZILIENCIA“

Požiadajte o príspevok cez národný projekt Úradu práce:
NESTRAŤ PRÁCU, VZDELÁVAJ SA

PREČO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU REZILIENCIE

Medzi najžiadanejšie kompetencie a zručnosti, ktoré v súčasnosti vyžadujú zamestnávatelia od súčasných či budúcich zamestnancov, patrí schopnosť zvládať stres, adaptibilita na zmeny, psychická odolnosť aj reziliencia. Preto sme pripravili ucelený vzdelávací program, ktorý podporuje tieto zručnosti a pomôže Vám naštartovať, posilniť alebo reštartovať Vašu kariéru.

Cieľom tohto vzdelávacieho programu je podporiť Váš osobnostný a profesijný rozvoj, zlepšiť Vašu konkurencieschopnosť na trhu práce, posilniť kariérny rast a podporiť zručnosti a kompetencie, ktoré sú vyžadované na súčasnom trhu práce. V rámci programu sa dozviete:

 • Ako zvýšiť svoju psychickú odolnosť (rezilienciu)
 • Ako lepšie zvládať stres, neistotu, neustále zmeny a krízové situácie
 • Ako lepšie ovládať svoje emócie, aby Vás nebrzdili v osobnom a pracovnom živote
 • Aké sú Vaše silné a slabé stránky a ako s nimi pracovať v súčasnej alebo budúcej práci
 • Aký typ práce je pre Vás najvhodnejší
 • Ako zvýšiť Vašu výkonnosť a konkurencieschopnosť na trhu prácu
 • Ako predísť vyhoreniu a objaviť „prácu snov“
 • Ako zvyšovať svoju emocionálnu, mentálnu, duševnú aj fyzickú inteligenciu

CIELE PROGRAMU

 • Lepšie zvládať stres, zmeny, náročné situácie a náročnú komunikáciu s ľuďmi
 • Zvýšiť svoju rezilienciu – psychickú odolnosť
 • Zvýšiť osobnú efektivitu, výkonnosť a spokojnosť a zlepšiť tak svoju pozíciu na trhu práce

KOMU JE PROGRAM URČENÝ

 • Ľuďom, ktorí si hľadajú prácu
 • Zamestnancom, ktorí zvažujú zmenu zamestnania
 • Zamestnancom, ktorí chcú kariérne rásť
 • Ľudom po materskej dovolenke
 • Ľuďom, ktorí sú nespokojní v práci
 • Ľuďom, ktorí pociťujú príznaky vyhorenia
 • Ľuďom, ktorí prechádzajú náročným životným obdobím

OBSAH ŠKOLENIA

reziliencia

15 ŠKOLIACICH a KOUČINGOVÝCH HODÍN

 • KURZ REZILIENCIE = 10 hodín individuálneho online vzdelávania
 • INDIVIDUÁLNY KOUČING = 5 hodín individuálne s koučom
 • OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA – analýza Vašich silných a slabých stránok (23 strán)

1. KURZ REZILIENCIE

Online kurz reziliencie obsahuje 44 online lekcií zameraných na osobnostný a profesijný rozvoj (podrobnejší obsah nižšie)

Reziliencia je nástrojom na zníženie stresu, zlepšenie duševného zdravia, psychickej odolnosti, lepšie zvládanie zmien, krízových situácií a zlepšenie pracovnej výkonnosti

OBSAH KURZU

 • Ako zvyšovať psychickú, fyzickú odolnosť a výkonnosť
 • RQ TEST - Aká je úroveň vášho RQ
 • Ako zvládať náročné, krízové situácie, stres a zmeny
 • Ako ovládať emócie seba a iných
 • Ako zmeniť svoj mentálny postoj
 • Ako zlepšiť svoje fyzické zdravie a imunitu
 • Ako predísť vyhoreniu a lepšie spoznať sám seba
 • Ako si zvýšiť sebavedomie a sebahodnotu
 • Techniky a mikrorezilientné návyky

2. INDIVIDUÁLNY KOUČING

 • 5 hodín individuálneho koučingu
 • Koučing Vám pomôže prekonať problémy a náročné životné situácie. Dokáže Vám pomôcť prekonať konflikty a negatívne emócie, ktoré Vás brzdia v pracovnom rozvoji.
 • Vďaka koučingu sa Váš život môže od základov zmeniť k lepšiemu. Pomocou koučingu si viete stanoviť svoje ďalšie kariérne smerovanie a stanovené ciele aj dosiahnuť.
 • Benefitom koučingu nie je len efektívnejšie napredovanie a uskutočňovanie cieľov, ale dlhodobá zmena v spôsobe rozmýšľania pri riešení výziev.
 • Koučing robí človeka sebavedomejším a schopnejším tvorivého a zároveň pragmatického prístupu, a teda celkovo rozširuje možnosti a schopnosti človeka uspieť.

3. OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA

 • Podrobná analýza osobnosti, silných a slabých stránok odhalí aký ste typ osobnosti podľa celosvetovo najpoužívanejšie typológie DiSC
 • Súčasťou budú odporúčania ako podporiť svoj osobnostný a kariérny rast, ako byť efektívnejší, rozvíjať svoj potenciál, aký typ práce je pre Vás vhodný
 • Dostanete 24 – stranový podrobný osobnostný report a analýzu Vašej osobnosti
 • Individuálna konzultácie výsledkov reportu – online koučing – aký je pre Vás vhodný typ práce a ako podporiť svoj profesijný rozvoj

TERMÍN, FORMA A CENA
Kurzu Reziliencia 

Na tento program môžete požiadať finančný príspevok cez národný projekt financovaný cez Úrady práce. Nestrať prácu, vzdelávaj sa. Viac info nájdete tu:

Termín: 5/2023 – 9/2023

Rozsah 15 školiacich / koučingových hodín
Online forma
Cena program je 1 750 Eur

Cena zahŕňa 15 školiacich hodín formou:
 • 44 lekcií online
 • 5 individuálnych koučingových stretnutí online
 • Osobnostný profil – analýzu silných a slabých stránok
 • RQ test
 • LEKTORI A KOUČI PROGRAMU

  Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

  Je skúsenou trénerkou a koučkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s metodológiou DiSC, NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, reziliencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je medzinárodne certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.a absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a the American University of NLP v Prahe.

  Počas svojej 20-ročnej kariéry poskytuje tréningy, koučing a komunikačné poradenstvo významným firmám, manažérom a inštitúciám. Prednáša na odborných konferenciách a univerzitách, bola odborným garantom úspešnej Trend Leadership konferencie od Manažéra k lídrovi, SME Leadership Summitu, trénovala v rámci Trend Academy. Pravidelne publikuje a vystupuje v médiách ako napr. TA3, TV Markíza, Trend, Forbes, Emma atď. V rámci otvorených a firemných školení vytrénovala už stovky účastníkov.

  Prax: 20 rokov

  Kvalifikácia:

  • Medzinárodná certifikácia osobnostnej typológie DiSC (Viedeň)

  • Medzinárodná certifikácia the American Board of NLP(Londýn)

  • Medzinárodná certifikácia the American University of NLP (Praha)

  • Absolvovanie certifikovaného kurzu Coaching World (Praha)

  • Akreditovaný kurz Tréning trénerov (Bratislava)

  • Členstvo v medzinárodnej sieti DiSC trénerov

  PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY

  • INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
  • PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote
  • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
  • FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
  • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
  • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.
  • Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti
  • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi

  KLIENTI A REFERENCIE

  "Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
  Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
  "Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
  Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
  „Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
  Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
  "Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
  Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

  Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

  Využívame jedinečné techniky NLP a zahraničné know-how z oblasti emočnej inteligencie, pozitívnej psychológie a zvyšovania ľudského potenciálu.