Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

PREČO NEDOKÁŽEME „NORMÁLNE“ KOMUNIKOVAŤ?

Antea Consulting Blog Preco nevieme komunikovat hadka muz a zena

10 najčastejších chýb v komunikácii

V poslednom čase sa na mňa obracia čoraz viac firiem s požiadavkou, aby som im pomohla zlepšiť komunikáciu vo firme. „Máme šikovných a talentovaných ľudí, ale nevedia medzi sebou komunikovať. Bežná konverzácia často prerastie do hádky alebo do kriku, jeden zvýši hlas, druhý sa urazí… Ľudia skrátka nevedia medzi sebou slušne, normálne a konštruktívne komunikovať.“ V ďalších firmách majú mladých manažérov, ktorí sú skvelí odborníci, nevedia ale viesť tím. V inej firme sa starší, skúsení manažéri správajú necitlivo k ostatným kolegom, vytvárajú konfliktnú atmosféru, čo má negatívny dopad na výkonnosť a atmosféru na pracovisku. Takto by som mohla pokračovať ďalej.

Je Vám to povedomé? Vnímate to aj vo Vašich tímoch? Ak odpoviete áno, tak „vitajte na palube“. Ak odpoviete nie, tak buď si zaslúžite veľkú pochvalu alebo by ste sa mali pozrieť lepšie. Úprimne povedané, toto je problém mnohých firiem. Nie všetky tomu však pripisujú dôležitosť a neuvedomujú si, aký to má negatívny dopad na ich biznis. Matematika je jednoduchá. Buď ľudia venujú energiu práci alebo konfliktom. Keď riešia konflikty a nedorozumenia, nemajú čas a energiu na prácu a podávanie výkonov. Skúste si úprimne odpovedať na otázku: Keď ste na niekoho nahnevaný, lomcuje Vami zlosť a zmietate sa v emóciách, dokážete efektívne pracovať?

Keď som sa nad tým zamýšľala, uvedomila som si, že väčšina problémov a konfliktov v podstate pramení z nesprávnej komunikácie. Nedávno som dokonca čítala zaujímavú štatistiku o leteckých nešťastiach. Bola som prekvapená, že príčinou drvivej väčšiny leteckých tragédií neboli technické problémy, ale zlyhanie ľudského faktora alebo ešte konkrétnejšie – komunikácie. Nedorozumenie v komunikácii medzi pilotom a navigačnou vežou alebo nesprávna komunikácia medzi posádkou mala za následok stovky obetí. Komunikácia je skrátka základom úspechom alebo neúspechu každej firmy a každého, či už pracovného, alebo osobného vzťahu. Z čoho teda pramenia časté komunikačné nedorozumenia? Pozrime sa spoločne na základné chyby, ktoré najčastejšie robíme v komunikácii.

1. VEĽA ROZPRÁVAME
Keď sa niekoho opýtate, koho považuje za dobrého komunikátora, obvykle Vám odpovie, že niekoho, kto je výrečný, vie skvele rozprávať, presvedčiť či prezentovať. Mám pravdu? A to je práve jedna z najčastejších chýb, ktorej sa ľudia pri komunikácii dopúšťajú. Príliš veľa rozprávajú a ani si neoverujú, či to druhú stranu zaujíma. Aká je Vaša skúsenosť? Kto je pre Vás v komunikácii príjemnejší? Ten, kto Vás zavaľuje svojim neúnavným monológom a stále rozpráva, alebo ten, ktorý Vás aj počúva a pýta sa?

2. MÁLO POČÚVAME
Ďalšou z častých komunikačných chýb je, že málo počúvame. Komunikácia prebieha obojsmerne, preto je dôležité nielen rozprávať, ale aj počúvať. Nie nadarmo máme dve uši a jedny ústa… Väčšina ľudí si ani neuvedomuje, že nevie počúvať. Na školeniach ľudí učím nielen ako počúvať, ale i ako počúvať s porozumením. Aj keď to vyzerá veľmi jednoducho, pri cvičeniach sa ukazuje, že počúvanie je náročná disciplína pre mnohých z nás….

3. MÁLO SA PÝTAME
Jeden z mojich obľúbených citátov znie: „Kto hovorí, dozvie sa to, čo už vie. Kto počúva a pýta sa, dozvie sa aj niečo nové“. Vedieť, ako, kedy a čo presne sa opýtať, je veľmi dôležité a vôbec nie také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Je dôležité pýtať sa správne a používať vhodné koučingové otázky. Správnym kladením otázok v komunikácii často dosiahnete oveľa viac ako kvetnatým rozprávaním. Ja sa na školeniach pýtam: „Chcete zákazníka presvedčiť a predať mu to raz? Alebo si s ním chcete vybudovať vzťah a predávať opakovane jemu aj jeho známym?“ V tom prvom prípade môžete viac rozprávať, v tom druhom musíte viac počúvať a pýtať sa. A to platí vo všetkých vzťahoch na pracovisku aj mimo neho.

4. NEOVERUJEME SI POROZUMENIE
Stalo sa Vám niekedy, že Vám niekto niečo povedal a  Vy ste počuli niečo iné? Alebo sa Vám stalo, že Vy ste niečo povedali a iní počuli niečo iné? Myslím, že sa to stáva veľmi často. Každý z nás má totiž iné preferenčné komunikačné kanály a informácie filtruje podľa svojej „mapy sveta“. Preto je nesmierne dôležité overovať si porozumenie správnymi otázkami a uistiť sa, či to, čo sme povedali, bolo rovnako prijaté a pochopené aj na druhej strane.

5. SÚSTREDÍME SA NA SEBA
Skúste sa zamyslieť nad tým, či sa pri komunikácii dokážete sústrediť plne na svojho komunikačného partnera, počúvať ho, sledovať jeho neverbálnu komunikáciu, overovať si porozumenie a počúvať „medzi slovami“. Alebo si pri počúvaní skôr pripravujete, ako budete odpovedať? Alebo ste dokonca v myšlienkach úplne inde a ani nevnímate, čo Vám ten druhý hovorí? Prípadne sa obzeráte okolo seba a neudržiavate očný kontakt, čím dávate jasne najavo, že Vás komunikačný partner vôbec nezaujíma?… Skúste si sami odpovedať na otázku, či sa pri komunikácii sústreďujete viac na seba alebo na iných.

6. NEVIEME SA ODOSOBNIŤ
„Nie je dôležité, kto má pravdu. Dôležitý je výsledok“. Toto je ďalší obľúbený citát, ktorý mne osobne zmenil pohľad na komunikáciu. Uvedomila som si, že pri komunikácii často zabúdame na to, čo je výsledkom komunikácie a snažíme sa iba obhajovať svoju „pravdu“. Neuvedomujeme si však, že pravda je relatívna a každý ju vidí inak zo svojho uhla pohľadu. Keby sme sa pri komunikácii dokázali odosobniť, snažiť sa pozrieť sa na veci aj z pohľadu druhej strany a nenechali sa ovládať svojím egom, dosiahli by sme viac pozitívnych výsledkov a menej konfliktov.

7. NECHÁME SA OVPLYVNIŤ EMÓCIAMI
Keď sa snažíme komunikovať alebo riešiť veci pod vplyvom emócií, obvykle to nedopadne vôbec dobre. Stalo sa Vám niekedy, že ste dostali napríklad nepríjemný email, ktorý vo Vás vyvolal negatívne emócie? Potom ste na neho ihneď pod vplyvom emócií reagovali a keď ste ho odoslali, uľavilo sa Vám… Odišli ste na obed alebo robiť niečo iné a keď ste si ho o pár hodín prečítali, boli ste zhrozený, čo ste tam popísali???? Áno, často komunikujeme pod vplyvom emócií a potom musíme znášať nepríjemné dôsledky… Preto je dôležité vedieť oddialiť reakciu, lepšie ovládať svoje emócie a neustále pracovať na svojom EQ.

8. NEVNÍMAME NEVERBÁLNU KOMUNIKÁCIU
Podľa výsledkov jedného prieskumu ovplyvňuje výsledok komunikácie až na 93 percent neverbálna komunikácia a intonácia a vplyv verbálnej komunikácie je iba 7 percent. Znie to až neuveriteľne, ale vyzerá to tak, že forma komunikácie je často dôležitejšia ako obsah. Jednou z častých chýb pri komunikácii je, že si dôležitosť neverbálnej komunikácie neuvedomujeme a nevieme správne prečítať neverbálne prejavy nášho komunikačného partnera. Pri neverbálnej komunikácii je dôležité naučiť sa ju správne vnímať, porozumieť jej prejavom, ako aj dokázať kalibrovať a vytvárať raport (zladiť sa) s komunikačným partnerom.

9. NEVIEME VERBÁLNE VYJADRIŤ, ČO SKUTOČNE CHCEME
Jednou z ďalších chýb v komunikácii je to, že nevieme jednoznačne vyjadriť, čo chceme. Očakávame, že tomu druhého to „dôjde“ samé, vyjadríme sa príliš všeobecne alebo nevyjadríme jasne, čo presne a dokedy potrebujeme. Okrem toho nedokážeme vyjadriť naše pocity a potreby tak, aby to iní správne pochopili a aby sa ich to nedotklo. Jasné vyjadrenie pocitov, potrieb a hodnôt patrí medzi základné východiská empatickej komunikácie, s ktorou pracujeme na našich školeniach. Okrem toho je dôležité vedieť, s akým osobnostným typom komunikujeme a podľa toho prispôsobiť verbálnu komunikáciu jeho preferenciám.

10. CHÝBA NÁM EMPATIA V KOMUNIKÁCII
Empatia predstavuje schopnosť vžiť sa do pocitov iných, porozumieť druhým, dokázať sa pozrieť na ich problémy našimi očami. V komunikácii znamená, že človeka nielen počúvame, ale snažíme sa porozumieť tomu, čo hovorí, a vyjadriť naše pocity či súcit. Empatia neznamená niekomu neustále radiť, ale vypočuť ho a pochopiť ho. Empatia tiež neznamená, že empatický človek musí so všetkým a s každým súhlasiť. Empatický človek môže druhej osobe porozumieť, a napriek tomu úctivo nesúhlasiť s jej názorom. A to je skutočné umenie.

Neviete povedať iným, čo Vám vadí? Máte pocit, že Vám ostatní nerozumejú?