Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

Trend: CHCETE ZAMESTNAŤ NAJLEPŠÍCH? PREDAJTE ZNAČKU FIRMY CEZ LÍDRA

24.02.2018 | Peter Scherhaufer | © 2018 News and Media Holding

Nedostatok kvalitných ľudí je jedným z určujúcich faktorov trhu práce. Už to nie sú firmy, ktoré si vyberajú zamestnancov, ale ľudia, ktorí sa rozhodujú, kam nastúpia. Jednou z vecí, ktoré dokážu prilákať ľudí, je značka. A tá je definovaná nielen firemnou kultúrou, ale aj osobnosťou lídra. Trénerka a koučka Jaroslava Vaculčiaková z ANTEA Consulting prezradila TRENDU.sk 7 kľúčových rozdielov medzi dobrým manažérom a lídrom.

Jaroslava Vaculčiaková
Jaroslava Vaculčiaková, Zdroj: Milan David

 1. Riadenie či vedenie

Manažér svojich podriadených riadi, líder ich vedie. Navyše by ich mal vedieť nadchnúť aj inšpirovať. Kým manažér používa pri riadení najmä tvrdé zručnosti, zameriava sa na procesy a výsledky, u lídra dominuje mäkký prístup, orientácia na ľudí, na ich potenciál, empatia, dôvera. Dobrý líder dáva spätnú väzbu a dokáže ju aj prijímať.

2. Ciele verzus vízia

Za najúspešnejšími svetovými firmami a značkami nestoja manažéri, ale lídri. Sú to ľudia, ktorí prišli s víziou zmeniť svet. Vízia je totiž to, čo odlišuje manažéra od lídra. Okrem vízie je však pre každú firmu dôležité aj jej poslanie. Kandidáti na pohovore sa totiž veľmi často pýtajú práve naň. Prečo robíte to, čo robíte?

3. Silné alebo slabé stránky

Zo slabej stránky silnú nikdy neurobíte. A preto sa im treba venovať len do tej miery, aby vás neobmedzovali v ďalšom raste. Úspešní ľudia pochopili, že stavať treba na silných stránkach. Manažéri chcú, aby sa ľudia zlepšili v tom, v čom majú medzery. Lídri dokážu rozpoznať silné stránky spolupracovníkov a potenciál stavajú práve na nich.

4. Čas a energia

Čas nie je obnoviteľný zdroj, energia áno. A preto s ňou treba racionálne pracovať. Žijeme v dobe, v ktorej je na nás vyvíjaný extrémny tlak. Z krátkodobého hľadiska sa pod ním fungovať dá, ale z dlhodobého už nie. Správny líder vedie seba aj iných k tomu, aby sa dokázali „vypnúť“ a pravidelne „dobíjať“ baterky.

5. Nie je IQ ako EQ

Ešte donedávna sme si mysleli, že ten, kto má vyššie IQ, je úspešnejší. Ľudia s vysokým IQ však môžu zlyhávať v efektívnej komunikácii, nemusia byť medzi zamestnancami obľúbení a nemusia vedieť ľudí inšpirovať. Najnovšie výskumy ukazujú, že emocionálne kompetencie sú tým, čím sa od ostatných odlišujú výnimoční vodcovia, teda lídri.

Jaroslava Vaculčiaková Zdroj: Milan David

6. Ja alebo my

Efektívna komunikácia je základom úspechu každej firmy a manažéra. Dobrý líder musí byť navyše aj dobrý komunikátor. Manažér používa často slovíčko „ja“. Líder naproti tomu používa slovíčko „my“. Je si totiž vedomý, že iba v tíme dokáže dosahovať výsledky. Dobrý líder si váži každého zamestnanca a vie to dať aj najavo.

7. Rozprávanie, pýtanie sa, počúvanie

Problémom mnohých ľudí je to, že si mýlia rozprávanie s komunikáciou. Myslia si, že keď vedia hovoriť, vedia aj komunikovať. Až 80 percent komunikácie však prebieha na neverbálnej úrovni. Dôležité je nielen to, čo povieme, ale ako sa pri tom tvárime, ako stojíme, akú použijeme intonáciu, ako dokážeme počúvať. Líder dokáže správne komunikovať.

Štítky: