Ďakujeme za Vašu dôveru

Ďakujeme, že ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov potrebným pre občasné zaslaní noviniek emailom. Email info@anteaconsulting.sk si prosím zaraďte medzi svoje kontakty.

ROZVÍJAME POTENCIÁL ĽUDÍ A FIRIEM

PROSTREDNÍCTVOM ŠKOLENÍ, KOUČINGU A PORADENSTVA už viac ako 15 rokov pomáhame firmám a manažérom dosahovať ciele, rásť a rozvíjať ľudí a ich potenciál. Na veci sa nepozeráme iba na povrchu, ale snažíme sa preniknúť do hĺbky. Využívame inovatívne metódy, najnovšie poznatky o výskume mozgu, zahraničné know-how a jedinečné NLP techniky.