“EQ a EMÓCIE NA PRACOVISKU“

 

Vedeli ste, že EQ má na výsledky 2x väčší vplyv ako IQ?

Nedarí sa vám ovládať svoje emócie?

Ľahko sa rozčúlite či podľahnete stresu?

Máte komplikované vzťahy s inými ľuďmi?

PREČO si vybrať školenie Emocionálna inteligencia (pretože EQ > IQ)

Donedávna sme si mysleli, že ľudia s vysokým IQ musia byť úspešní. Najnovšie výskumy však ukazujú, že ľudia s vysokým EQ (emočná inteligencia) sú štatisticky úspešnejší ako ľudia s vysokým IQ. EQ má totiž na výsledky dvakrát väčší vplyv ako IQ. Podľa prieskumov predstavujú emocionálne kompetencie 80-100% kompetencií, ktorými sa odlišujú výnimoční vodcovia. To znamená, že ľudia s vysokým EQ dosahujú lepšie výkony, sú lepšími lídrami a podľa prieskumov sú aj šťastnejší, spokojnejší a obľúbenejší.

ČO SA DOZVIETE na školení Emocionálna inteligencia

Na školení Emočná inteligencia sa dozviete, ako pracovať so svojimi emóciami a ako zvyšovať úroveň svojej EQ. Emocionálna inteligencia nie je vrodená ako IQ, no dá sa počas života rozvíjať a zvyšovať. Predstavuje schopnosť:

 • vyznať sa sám v sebe a v ostatných
 • monitorovať pocity seba a iných
 • zvládať emócie seba aj iných
 • efektívne manažovať seba a svoje vzťahy

Na školení si predstavíme 5 pilierov EQ a naučíme sa techniky a tipy ako sa vyznať vo svojich emóciách, ako s nimi pracovať, ako zvyšovať empatiu a ako si v náročných situáciách zachovať nadhľad a dôstojnosť.

OBSAH
Školenia Emocionálna inteligencia

 • Prečo je EQ > IQ  a aký je medzi nimi rozdiel

 • EQ TEST - otestujte si svoje EQ

 • 12 NÁVYKOV emočne inteligentných ľudí

 • Ako a kde vznikajú EMÓCIE     
 • Ako OVLÁDAŤ vlastné emócie
 • Ako zvládať EMÓCIE INÝCH
 • Pravá a ľavá MOZGOVÁ HEMISFÉRA a ich úlohy

 • PILIERE EQ - empatia, sebauvedomenie, sebaregulácia, motivácia, sociálne zručnosti

 • TECHNIKYMIKROTECHNIKY na zvládanie emócií, praktické CVIČENIA

 • Individuálny PLÁN rozvoja EQ

ČO je to Emocionálna inteligencia (Emočná inteligencia)

Emocionálna inteligencia je schopnosť zvládať emócie seba aj iných, vyznať sa sám v sebe a v ostatných, disponovať empatiou a vnútornou motiváciou a dokázať efektívne manažovať seba aj svoje vzťahy. Emocionálna inteligencia je postavená na 5 pilieroch:

 • Sebauvedomenie
 • Sebaregulácia
 • Motivácia
 • Empatia
 • Sociálne zručnosti

CIELE a PRÍNOSY
školenia Emocionálna inteligencia

 • Naučiť sa vnímať a monitorovať svoje emócie a rozlišovať medzi nimi

 • Naučiť sa ako pracovať so svojimi emóciami a ako lepšie zvládať negatívne emócie

 • Osvojiť si jednoduché techniky na prácu s emóciami

 • výšiť svoju empatiu a sebareguláciu

PRE KOHO
je školenie Emocionálna inteligencia určené

Manažéri a tím lídri

Zamestnanci

Firmy – firemné školenia

Jednotlivci, ktorí sa zaujímajú o osobnostný rozvoj

MIESTO, ČAS a CENA
Školenie Emocionálna inteligencia 

9. a 11.2.2021

od 9:00 do 12:00
ONLINE
cez MS Teams
130 Eur + DPH

9.12.2021

od 9:00 do 16:00
ONLINE
cez MS Teams
130 Eur + DPH

BUDE UPRESNENÉ

od 9:00 do 12:00
ONLINE
cez MS Teams
130 Eur + DPH

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠKOLENIE

V prípade záujmu o tréning napíšte na info@anteaconsulting.sk alebo zavolajte 0903 240 801 alebo vyplňte formulár:

Termín EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA
Odoslaním rezervácie súhlasíte so zpracovaním osobných údajov pre účely rezervácie a seminára.

Počet miest je obmedzený.

KTO vás bude tréningom sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY

 • INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
 • PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote
 • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
 • FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
 • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
 • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.
 • Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti
 • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi
„Buď Ty ovládaš svoje emócie alebo Tvoje emócie ovládajú Teba“.

 

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

Využívame jedinečné techniky NLP a zahraničné know-how z oblasti emočnej inteligencie, pozitívnej psychológie a zvyšovania ľudského potenciálu.