Intenzívne celodenné školenie

“4 PILIERE REZILIENCIE“

AKO ZÁKLAD LIFE BALANCE

Vedeli ste, že vaša reziliencia má viac ako 40%-ný podiel na vašom úspechu?

Chcete byť odolnejší a lepšie zvládať stres?

Chcete byť úspešnejší a efektívnejší?

Chcete žiť šťastný a naplnený život?

ČO je Reziliencia

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ a FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať zmeny, životné výzvy, a neúspechy s nadhľadom. 

Reziliencia predstavuje schopnosť človeka:

 • Zvládať náročné životné situácie s nadhľadom
 • Dosahovať efektívnejšie stanovené ciele
 • Mať kontrolu nad svojím životom, myšlienkami a emóciami
 • Kriticky a pozitívne myslieť a robiť správne rozhodnutia
 • Efektívne manažovať svoju fyzickú a duševnú energiu

V rámci reziliencie pracujeme na štyroch základných energetických pilieroch:

MENTÁLNOM, EMOČNOM, FYZICKOM A DUŠEVNOM. V rámci týchto pilierov rozvíjame základné KOMPETENCIE REZILIENCIE, medzi ktoré patrí sebauvedomenie, sebaregulácia, mentálna flexibilta, kritické myslenie, empatia, realistický optimizmus, vytrvalosť, orientáciu na cieľ a zdravý životný štýl.

 

OBSAH ŠKOLENIA

reziliencia
 • Ako si udržiavať Life Balance - fyzickú a duševnú rovnováhu
 • 4 piliere Reziliencie - Emočný, Mentálny, Fyzický a Duševný 
 • Ako funguje náš mozog 
 • Ako ovládať emócie seba a iných - EMOČNÝ pilier reziliencie 
 • Techniky na zvládanie emócií, Emočná škála, Emočný radar
 • Ako zmeniť mentálny postoj - MENTÁLNY pilier reziliencie
 • Ako sa naučiť pozitívne myslieť, sila pozornosti
 • Techniky na zmenu postoja - Technika Radar vplyvu, Kultivácia optimizmu
 • Ako zlepšiť svoje zdravie a imunitu - FYZICKÝ pilier reziliencie
 • Tajomstvo Modrých zón a dlhovekosti
 • Ako spánok a pohyb ovplyvňujú náš mozog, emócie a life balance
 • Desatoro kvalitného spánku podľa vedeckých výskumov
 • Ako prežiť šťastný život a predísť vyhoreniu – DUŠEVNÝ pilier reziliencie
 • Techniky na zvýšenie sebavedomia a sebahodnoty
 • Praktické techniky a mikrorezilientné návyky

PREČO si vybrať školenie Reziliencia ako základ LIFEBALANCE

Reziliencia je základom pre osobnostný rozvoj každého človeka a vďaka nej dosiahneme v živote lepší lifebalance.

Dozviete sa ako sa starať o svoje mentálne, emočné, fyzické aj duševné zdravie. Naučíte sa lepšie zvládať emócie seba a iných, dozviete sa ako funguje náš mozog, naučíte sa zmeniť svoje mentálne nastavenie, lepšie ovládať myšlienky, zvýšiť svoje sebapoznanie a sebavedomie. A ako zlepšiť celkové zdravie a vitalitu a ako žiť dlhšie, zdravšie a šťastnejšie.

CIEĽ školenia Reziliencia ako základ LIFEBALANCE

 • Zvýšiť svoju fyzickú a psychickú odolnosť
 • Lepšie zvládať stres a negatívne emócie
 • Naučiť sa lepšie poznať seba a svoj potenciál
 • Oboznámiť sa so základnými 4. piliermi reziliencie

PRE KOHO
je školenie 4 piliere reziliencie ako základ LIFEBALANCE určené

Manažéri a tím lídri

Zamestnanci

Firmy – firemné školenia

Každý, kto sa zaujíma o sebarozvoj

Toto školenie je dôležité pre sebarozvoj každého človeka...

MIESTO, ČAS a CENA
Školenia 4 PILIERE REZILIENCIE ako základ Life Balance

FLEXI

podľa Vašich preferencií
ONLINE KURZ
individuálny e-learning
98 Eur + DPH

13.11.2023

od 9:00 do 16:30
ONLINE
cez MS Teams
130 Eur + DPH

18.5.2023

od 9:00 do 16:00
PREZENČNE
Košická 49, Bratislava
130 Eur + DPH

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠKOLENIE

V prípade záujmu o tréning napíšte na info@anteaconsulting.sk alebo zavolajte 0903 240 801 alebo vyplňte formulár:

Termín LIFE BALANCE

Počet miest je obmedzený.

KTO vás bude tréningom sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY

 • INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
 • PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote
 • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
 • FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
 • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
 • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP atď.
 • Náš kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti
 • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

Využívame jedinečné techniky NLP a zahraničné know-how z oblasti emočnej inteligencie, pozitívnej psychológie a zvyšovania ľudského potenciálu.