Ako stihnúť viac za menej času? Keď chcete byť efektívnejší a stihnúť viac za menej času, prihláste sa na náš tréning...
Neviete povedať iným, čo Vám vadí? Máte pocit, že Vám ostatní nerozumejú?
Chcete spoznať svoje silné a slabé stránky? Chcete lepšie porozumieť sebe a iným?
Nedarí sa Vám ovládať svoje emócie? Chcete sa zbaviť negatívnych myšlienok?
Chcete zlepšiť Vaše mentorské zručnosti? Chcete zvýšiť výkonnosť Vášho tímu?

STRES MANAŽMENT

Chcete lepšie zvládať a eliminovať stresové situácie?
Osvojte si techniky najúspešnejších prezentátorov!
Chceli by ste konfliktné situácie lepšie zvládať? Chceli by ste lepšie ovládať svoj hnev a emócie?