Váš ebook je tu:

11 princípov úspechu podľa NLP

 

ČO JE TO NLP?

Neuro Lingvistické Programovanie je súhrn techník, ktoré pomáhajú ľuďom odhaliť ich vnútorný potenciál a dosahovať v živote jedinečné výsledky a úspech vo vnútornej aj vonkajšej harmónii. Využíva ho mnoho úspešných ľudí na celom svete – športovci, politici, či podnikatelia.