INŠPIRATÍVNY LEADERSHIP

VIP LEADERSHIP PROGRAM

MODUL 4 - INŠPIRATÍVNY LEADERSHIP

Leadership program pre stredných a vrcholových manažérov

TERMÍN A MIESTO

 • 2-dňový leadership seminár určený pre vyšší a stredný manažment
 • 4* Boutique Hotel pod Lipou v Modre - Harmónii

 

 

ČO SI Z PROGRAMU ODNESIETE

 • Zlepšíte svoje komunikačné a leadership zručnosti
 • Pochopíte psychológiu úspešnej komunikácie a zvládania konfliktov
 • Osvojíte si lingvistické „triky“ a nové komunikačné techniky
 • Naučíte sa ako viesť koučingový a mentoringový rozhovor
 • Dozviete sa, ako z krachujúcej firmy urobiť lídra odvetvia vo VIP Modelling Room
 • Zažijete zdieľanie a riešenie Vašich biznis výziev vo VIP Business Room
 • Ako bonus si užijete atraktívny večerný program (dobrovoľné)

OBSAH PROGRAMU

PSYCHOLÓGIA ÚSPEŠNEJ
KOMUNIKÁCIE

 • ZÁKLADNÉ PILIERE KOMUNIKÁCIE
 • NOVÝ POHĽAD NA NEVERBÁLNU KOMUNIKÁCIU
 • AKO „ČÍTAŤ“ INÝCH ĽUDÍ (KOMUNIKAČNÁ TYPOLÓGIA)

LINGVISTICKÉ „TRIKY“ A VYJEDNÁVACIE TECHNIKY

 • SILNÉ SLOVÁ V KOMUNIKÁCII
 • SILA TROCH
 • „SHAKE HANDS“ TECHNIKA 1. DOJMU

AKO EFEKTÍVNE ZVLÁDAŤ KONFLIKTY

 • VZNIK A PREVENCIA KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ
 • AKO VYTVORIŤ PRIESTOR PRE RIEŠENIE KONFLIKTOV
 • ZÁKLADNÉ ZÁSADY KONFLIKT MANAŽMENTU

KOUČING AKO NÁSTROJ EFEKTÍVNEHO VEDENIA

 • KOUČING A JEHO PRÍNOSY PRE PRÁCU MANAŽÉRA
 • ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A PROCES KOUČINGU
 • KOUČOVACIE TECHNIKY V PRAXI

MENTORING V RUKÁCH
LÍDRA

 • ROZDIEL MEDZI KOUČINGOM A MENTORINGOM
 • ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A PROCES MENTORINGU
 • ŠTRUKTÚRA MENTORINGOVÉHO ROZHOVORU

VIP BUSINESS ROOM
A VIP MODELLING ROOM

 • NLP MODELOVANIE - AKO SA UČIŤ OD TÝCH NAJLEPŠÍCH
 • GASKEL STRATÉGIA - AKO UROBIŤ Z FIRMY LÍDRA TRHU
 • SKUPINOVÉ RIEŠENIE BIZNIS ÚLOH A PROBLÉMOV

Skupinový tréning  +  individuálny koučing  +  VIP Business Room  +  priebežné zdieľanie

=

MAXIMÁLNY EFEKT

TRÉNERI PRE 4. MODUL

Jaroslava Vaculčiaková

trénerka a koučka v oblasti
komunikácie, soft skills a leadershipu

Sukhi Wahiwala

britský podnikateľ,
mentor a biznis kouč roka

Dagmar Kéryová

CPCC, PCC Life and Corporate Co-Active Coach

 CENA PROGRAMU ZAHŔŇA

1 modul
Inšpiratívny Leadership
2 x celodenný leadership tréning
1 x individuálny koučing v hodnote 200 Eur
2 x tréningové materiály
3 tréneri
2 x občerstvenie a nápoje počas dňa
2 x obed formou 2-chodového menu
1 x VIP Business Room a VIP Modelling Room
1 x ranná jóga (dobrovoľné)
1x bonusový večerný program (dobrovoľné)

REGISTRUJTE SA DO VIP LEADERSHIP PROGRAMU

Vyberte variantu a vyplňte registračný formulár:

Mám záujem o:

Po odoslaní Vašej registrácie Vás budeme osobne kontaktovať e-mailom.

Máte otázky? Kontaktujte nás na
vaculciakova@anteaconsulting.sk, alebo 0903 240 801