ONLINE AKADÉMIA REZILIENCIE 

online kurz osobnostného rozvoja, ktorý vám môže zmeniť život

Určite nie ste sami... Súčasné obdobie je náročné na psychiku každého z nás. Zhoršuje sa celkové duševné zdravie a potvrdzuje sa, že stres, krízy a zmeny zvládajú lepšie ľudia s vysokou rezilienciou, čiže odolnosťou. Rezilientní ľudia sú totiž schopní lepšie zvládať stres, zmeny a krízové situácie. Sú flexibilní, dokážu sa rýchlejšie spamätať z náročných životných situácií, neúspechu, hľadať nové možnosti a riešenia a efektívnejšie dosahovať svoje ciele.  Podľa vedeckých výskumov: 

REZILIENCIA má až 40 % PODIEL NA VAŠOM ÚSPECHU, 
pretože rezilientní ľudia sú...

ODOLNEJŠÍ, lepšie zvládajú stres a krízové situácie

ÚSPEŠNEJŠÍ, efektívnejší a motivovanejší

ŠŤASTNEJŠÍ, spokojnejší a vyrovnanejší

ČO JE REZILIENCIA

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ a FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať stres, zmeny, životné krízy a neúspechy s nadhľadom. Rezilientní ľudia dokážu flexibilne reagovať na zmeny, odolávať ťažkostiam, vyrovnať sa s neistotou a viac si užívať život.

Reziliencia vedie k schopnosti prežiť šťastný, úspešný a naplnený život vo vonkajšej aj vnútornej harmónii. Pomáha zlepšiť kvalitu súkromného aj pracovného života a zachovať si vnútornú pohodu aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam. V tejto náročnej dobe zmien a neistoty je REZILIENCIA DÔLEŽITÁ pre FYZICKÉ a DUŠEVNÉ ZDRAVIE KAŽDÉHO z nás.

AKADÉMIA REZILIENCIE VÁM POMÔŽE:

 • Znížiť STRES, napätie a negatívne EMÓCIE
 • Zvládať KRÍZY a PROBLÉMY s nadhľadom 
 • Zlepšiť FYZICKÉ a DUŠEVNÉ ZDRAVIE
 • Zvýšiť ODOLNOSŤ a flexibilitu
 • Zvýšiť úroveň ŠŤASTIA a kvalitu života
 • Mať väčšiu KONTROLU nad svojim životom, myšlienkami a emóciami
 • Zvýšiť ÚSPEŠNOSŤ a efektivitu
 • Efektívnejšie manažovať svoju fyzickú a psychickú ENERGIU

ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O REZILIENCII:

 • Reziliencia NIE JE iba VRODENÁ
 • Dá sa NAUČIŤ a zvyšovať počas života
 • Je postavená na VEDECKOM ZÁKLADE
 • Je MERATEĽNÁ prostredníctvom rezilienčného kvocientu – RQ
 • Dá sa rozvíjať pomocou jednoduchých rezilientných TECHNÍK 
 • V rámci reziliencie pracujeme na 4
  PILIEROCH REZILIENCIE

ZMERAJTE SI SVOJE "RQ"

Reziliencia je merateľná! Úroveň reziliencie vieme zmerať prostredníctvom RQ!

Chcete vedieť, aká je úroveň vašej reziliencie?

Urobte si RQ test reziliencie zdarma!

Vedecky spracovaný test, ktorý okamžite zmeria vašu odolnosť a RQ skóre...

4 PILIERE REZILIENCIE

V rámci reziliencie pracujeme na štyroch pilieroch reziliencie - mentálnom, emočnom, duševnom a fyzickom. Veríme, že keď chce byť človek rezilientný, odolný, šťastný a žiť v celkovej harmónii, potrebuje mať zvládnuté všetky tieto oblasti. Bez niektorej z nich je to ako sedieť na stoličke s tromi rôzne dlhými nohami. Naša online Akadémia reziliencie preto ponúka kompletný a efektívny tréningový program, ktorý Vám ponúkne potrebné nástroje a techniky na posilnenie vášho mentálneho, emočného, duševného aj fyzického zdravia a odolnosti. V rámci jednotlivých pilierov rozvíjame dôležité zručnosti a kompetencie, ktoré vidíte na obrázku štvorlístka Reziliencie.

OTESTUJTE SA! Ktoré slová na obrázku Vám padli do oka ako prvé, bez premýšľania? Posilňovaním týchto zručností a pilierov reziliencie by ste mali začať, pretože si ich vybralo vaše podvedomie. Viac informácií o jednotlivých pilieroch nájdete nižšie.

MENTÁLNY PILIER REZILIENCIE: Ako ovládnuť svoju myseľ

OBSAH online kurzu Mentálny pilier Reziliencie:

 • Ako funguje náš mozog a prečo nám klame

 • Sila myšlienky - ako ovplyvňuje náš život
 • Ako trénovať pozornosť a zmeniť mentálny postoj
 • Ako nás zavádza podvedomie
 • Pozitívne myslenie a realistický optimizmus   
 • Ako ovládnuť mozog a zlepšiť psychickú odolnosť
 • Myšlienkové vzorce a ako sa im vyhnúť
 • Meditácia z pohľadu vedy  
 • Techniky reziliencie a najnovšie poznatky neurovedy

EMOČNÝ PILIER

OBSAH online kurzu Emočný pilier Reziliencie:

 • Čo sú emócie a kde vznikajú

 • Prečo inštinkty a emócie predbiehajú myšlienky

 • Amygdala a reakčný čas

 • Ako ovládať svoje emócie

 • Sebauvedomenie a sebaregulácia

 • Ako udržiavať emočnú rovnováhu

 • Ako zvládať emócie iných

 • Emočná škála a emočný skener

 • Techniky NLP a reziliencie na zmenu emočného stavu

 • Ako zvýšiť svoju emocionálnu inteligenciu

DUŠEVNÝ PILIER

OBSAH online kurzu Duševný pilier Reziliencie:

 • Prečo nie sme šťastní, aj keď máme „všetko“

 • Základné ľudské potreby a motivácia

 • Ako predísť vyhoreniu a nájsť prácu snov

 • IKIGAI – japonský koncept šťastného života

 • Základné otázky nášho bytia a osobná misia

 • Kto vlastne som? Sebapoznanie a osobná identita

 • Životné poslanie a zmysel života – prečo je to dôležité

 • Ako si správne stanoviť ciele a dosahovať ich

 • Ako zvýšiť svoje sebavedomie a sebahodnotu

 • Rezilientné techniky na podporu duševného zdravia

FYZICKÝ PILIER

OBSAH online kurzu Fyzický pilier Reziliencie:

 • Tajomstvo modrých zón a dlhovekosti

 • Zdravý životný štýl ako prevencia zdravia a vitality

 • Od zdravej výživy k prerušovanému jedeniu

 • Pravidelný pohyb a naša komfortná zóna

 • Spánok a relax ako dôležité piliere stres manažmentu

 • Desatoro zdravého spánku očami vedcov

 • Ako správne dýchať

 • Horméza - Čo ťa nezabije, to ťa posilní  

 • Je otužovanie či nejedenie iba hit?

 • Relaxačné, dýchacie a mikrorezilientné techniky

AKADÉMIA REZILIENCIE ONLINE

ZÁKLADY REZILIENCIE
47 €
jednorazovo
15 videí
103 minút
MENTÁLNY PILIER
47 €
jednorazovo
8 videí
110 minút
EMOČNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
62 minút
DUŠEVNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
78 minút
FYZICKÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
117 minút

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

PREČO POTREBUJETE REZILIENCIU

Reziliencia je základom duševného zdravia, úspechu a osobnostného rozvoja každého človeka

Rezilientní ľudia lepšie zvládajú stres a náročné životné situácie. Sú úspešnejší, motivovanejší a efektívnejšie dosahujú stanovené ciele. Myslia flexibilne a kriticky a sú chopní aj v náročných situáciách hľadať nové možnosti a riešenia. Preto je reziliencia v súčasnom období zmien a neistoty potrebná pre každého.

Reziliencia je vlastne nový ŽIVOTNÝ ŠTÝL úspešného človeka 21. storočia.

reziliencia-3

METODIKA a CIELE AKADÉMIE

Metodika a techniky navrhnuté v rámci školenia vychádzajú z práce vedcov Pensylvánskej univerzity K. Reivich a A. Shatté, ktorí postavili vedecký základ reziliencie.

Sú doplnené o ďalšie techniky vychádzajúce z emocionálnej inteligencie, pozitívnej psychológie, NLP, etikoterapie a programov absolvovaných v SYI Leadership Institut, Neuroleadership Institute a Resilience Masterclass.

Ciele akadémie su...

 • Zlepšiť duševné zdravie a fyzickú a psychickú odolnosť.
 • Naučiť sa lepšie zvládať stres, emócie a krízové situácie.
 • Naučiť sa efektívnejšie využívať svoj potenciál a energiu.
 • Osvojiť si základné princípy a techniky reziliencie.

PRÍNOSY a VÝSTUPY

 • Osvojíte si mikro–rezilientné techniky a návyky.

 • Naučíte sa techniky na zníženie stresu a prácu s emóciami.

 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje emócie.

 • Zvýšite svoju empatiu.

 • Dozviete sa ako lepšie zvládať negatívne životné situácie.

 • Naučíte sa vyhnúť „myšlienkovým pasciam“.

 • Osvojíte si poznatky o fungovaní mozgu.

PRE KOHO
je Akadémia reziliencie určená

Manažéri

Tím lídri

Zamestnanci

a členovia vášho tímu

Každý

kto sa zaujíma o osobnostný rozvoj

AKADÉMIA REZILIENCIE ONLINE

ZÁKLADY REZILIENCIE
47 €
jednorazovo
15 videí
103 minút
MENTÁLNY PILIER
47 €
jednorazovo
8 videí
110 minút
EMOČNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
62 minút
DUŠEVNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
78 minút
FYZICKÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
117 minút

OBJEDNAŤ
AKADÉMIU REZILIENCIE ONLINE

IBA TERAZ ZA ŠPECIÁLNU CENU

Potrebujete pomôcť? Napíšte nám na info@anteaconsulting.sk
alebo zavolajte na 0903 240 801

KTO vás bude kurzom Reziliencie sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

„Nič na svete nemôže nahradiť rezilienciu. Nenahradí ju ani talent. Nič nie je bežnejšie ako neúspešný človek s talentom. Ani genialita. Nedocenených géniov je celá kopa. Iba reziliencia, vytrvalosť a odhodlanie sú všemocné.“ 

- Calvin Coolidge -