Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

TOP tip: Viete, kedy si dávať NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA? Budete šokovaní…

Pre mnohých z nás sa nový rok spája so zámerom niečo vo svojom živote zmeniť. Dávame si preto novoročné predsavzatia. Snažíme sa, aby bol nový rok lepší ako ten predošlý. Iba dvom z desiatich ľudí sa však ich zámery splnia. Do ktorej skupiny patríte Vy? Dokážete premeniť svoje predsavzatia na realitu? Alebo si kladiete otázku: „Prečo sa moje ciele a túžby neplnia? ČO mám ROBIŤ INAK, aby sa moje zámery stali realitou?

Kedy si stanoviť novoročné predsavzatia? Kedy je ten správny deň?

Novoročné predsavzatia často nefungujú, pretože si ich ľudia dávajú hneď na začiatku nového kalendárneho roka, kedy ešte nie je starý rok energeticky uzavretý. Z astrologického hľadiska začína NOVÝ ROČNÝ CYKLUS skúseností a zážitkov tento rok 22.1.2022, kedy do nového cyklu vstupuje celá planéta. Je to deň, keď sa lúčime so všetkým starým a nepotrebným a uvoľňujeme miesto pre všetko nové v našich životoch. 22.1.2022 je teda ten SPRÁVNY DEŇ na definovanie novoročných predsavzatí a cieľov. A ako na to?

Viete, aké sú najčastejšie novoročné predsavzatia Slovákov?

Podľa prieskumov si Slováci dávajú najčastejšie tieto predsavzatia: schudnúť a žiť zdravšie, prestať fajčiť, prestať piť alkohol, zarobiť viac peňazí, viac cestovať, tráviť menej času na internete, naučiť sa niečo nové. Aj Vy si dávate podobné predsavzatia? Myslíte, že toto sú správne definované predsavzatia? Podľa mňa nie, a preto ich 80% ľudí ani nesplní. Tu je

TOP desať tipov ako dodržať novoročné predsavzatia 

 1. VENUJTE DEFINOVANIU PREDSAVZATÍ NÁLEŽITÚ POZORNOSŤ

 • Ak Vám naozaj záleží na Vašich predsavzatiach a na tom, či sa splnia, venujte aj ich definovaniu náležitú pozornosť. Keď sa zamýšľate nad tým, aké budú Vaše zámery na tento rok, vyčleňte si na to správny čas, správne miesto a príjemnú atmosféru.
 • Nájdite si čas sami pre seba, sadnite si na obľúbené miesto, kde Vás nikto nebude ručiť, zapáľte si sviečku a vypnite mobil. Vytvorte si z definovania novoročných predsavzatí malý rituál.
 • Predsavzatia si môžete definovať i so svojím partnerom, známymi alebo s celou rodinou.
 • Veľmi vhodné je definovanie zámerov aj vo väčšej skupine rovnako naladených ľudí, na workshope alebo inom riadenom podujatí. Výhodou je, že Vaše zámery budú podporené skupinovou energiou, v rámci seminára sa budete plne venovať sami sebe a pracovať na sebe a svojich zámeroch pod vedením trénera.
 • Keď sa rozhodnete definovať si predsavzatia s partnerom, rodinou, známymi alebo na seminári či inom podujatí, aj pred tým odporúčam zamyslieť sa nad nimi najskôr individuálne, a potom s nimi pracovať a podporiť ich vo väčšej skupine.
 1. POĎAKUJTE ZA TO, ČO VÁM PRINIESOL MINULÝ ROK

 • Zamyslite sa nad uplynulým rokom a nad tým, čo Vám priniesol.
 • Buďte vďační za všetko pozitívne vo Vašom živote.
 • Buďte vďační aj za to negatívne, pretože všetko, čo sa Vám v živote deje, sa Vám deje preto, aby ste sa posunuli ďalej. PRIJMITE TO.
 • Pamätajte si: TEN, KTO DOKÁŽE BYŤ VĎAČNÝ ZA TO, ČO MÁ, DOSTANE OD ŽIVOTA VIAC
 • Vybavte si svoj minulý rok a povedzte si, čo sa Vám podarilo a čo nie. Analyzujte, čo ste urobili pre naplnenie svojich snov alebo čo ste mohli urobiť inak. TEŠTE sa z toho, čo sa Vám podarilo.
 • VYHNITE SA KRITIKE a obviňovaniu seba a iných za to, čo sa Vám nepodarilo. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a NIČ SA NEDEJE NÁHODOU. Zamyslite sa nad tým, čo „dobré“ Vám prinieslo to „zlé“ v minulom roku.  Vezmite to ako životnú lekciu a zamyslite sa nad tým, čo ste sa z nej mali NAUČIŤ.
 • Pamätajte si, svoj osud si vyberáte sami, ste ZODPOVEDNÝ za všetko, čo sa Vám v živote deje a VY JEDINÝ HO MÔŽETE ZMENIŤ a žiť život, po ktorom túžite.
 1. ZBAVTE SA STARÉHO, ABY STE VYTVORILI PRIESTOR PRE NOVÉ

 • Na to, aby ste do života dostali niečo nové a lepšie, musíte tomu vytvoriť priestor. ZBAVTE SA PRETO VŠETKÉHO, ČO VÁM UŽ NESLÚŽI.
 • Zbavte sa napríklad vecí, ktoré už nepoužívate alebo nenosíte. Urobte si poriadok v skriniach, vyraďte staré veci a zbavte sa ich.
 • Rovnako si urobte PORIADOK VO VZŤAHOCH. Prestaňte sa stretávať s ľuďmi, s ktorými sa necítite dobre a ktorí Vás oberajú o energiu a čas.
 • Zbavte sa VNÚTORNÝCH PREKÁŽOK, BLOKOV a negatívnych programov, ktoré Vás brzdia a bránia Vám v rozvinutí Vášho potenciálu a dosahovaní cieľov.
 • Zbavte sa výčitiek, hnevu a analyzovaniu minulosti. V živote totiž nie je ani tak dôležité to, čo sa stalo, ale to AKO SI TO, ČO SA STALO, INTERPRETUJETE.
 1. STANOVTE SI PRIORITY

 • Zamyslite sa nad tým, čo od života naozaj chcete. Čo je pre Vás naozaj dôležité? Prečo je to pre Vás dôležité?
 • Dávate si novoročné predsavzatia skutočne kvôli sebe alebo kvôli niekomu inému? Sú to Vaše predsavzatia?
 • Položte si otázku: „Čo sa stane, keď sa Vám predsavzatie splní? Ako to ovplyvní Váš život? Na koho ďalšieho to bude mať vplyv a osoh? Čo sa vo vašom živote zmení?
 • Položte si ďalšiu otázku: „Čo by sa stalo, keby sa nesplnilo?“ Keď bude odpoveď „NIČ“, asi to nebude to správne predsavzatie a nie je pre vás také dôležité, ako si myslíteJ
 • Keď si dávate viac predsavzatí, STANOVTE SI PRIORITY a poradie dôležitosti.
 • Stanovte si JEDNO PREDSAVZATIE PRE KAŽDÚ OBLASŤ ŽIVOTA – pre zdravie a životný štýl, vzťahy a rodina, práca a kariéra, financie, osobnostný  rozvoj
 1. SPRÁVNE DEFINUJTE SVOJE PREDSAVZATIA

 • Ľudia často zlyhávajú pri stanovovaní cieľov a predsavzatí, pretože si ich definujú veľmi všeobecne a nekonkrétne
 • Definujte si cieľ podľa metodológie POKLAD, podľa ktorej by mal byť cieľ:
  1. POZITÍVNE FORMULOVANÝ
  2. OVPLYVNITEĽNÝ
  3. KONKRÉTNY, ŠPECIFICKÝ A ČASOVO OHRANIČENÝ
  4. LÁKAVÝ A MOTIVAČNÝ
  5. ADEKVÁTNY
  6. DOSIAHNUTEĽNÝ
 • Predsavzatia formulujte pozitívne, nikdy nie negatívne: napr. NIE „V novom roku nebudem fajčiť … ALE „V novom roku prestanem fajčiť.
 • Pamätajte si, že náš mozog nepozná predponu „NE“, preto „nechcem“ vníma ako „chcem“.
 1. OTESTUJTE SI SPRÁVNU FORMULÁCIU PREDSAVZATIA

 • Zamyslite sa nad tým, ako budete vedieť, že ste stanovené predsavzatie dosiahli.
 • Čo budete CÍTIŤ, VIDIEŤ, POČUŤ, keď si predstavíte, že si svoj cieľ dosiahli?
 1. STOTOŽNITE SA SO SVOJIMI PREDSAVZATIAMI

 • Ľudia väčšinou zlyhávajú, pretože ich vedomie nie je v súlade s ich podvedomím
 • Často si dávame zámery na vedomej úrovni, ale podvedome neveríme, že ich dosiahneme a naše podvedomie nám bráni v ich dosiahnutí
 • KEĎ CHCETE ZMENIŤ VÝSLEDKY, MUSÍTE ZMENIŤ PODVEDOMÉ PRESVEDČENIE.
 1. PREDSAVZATIA SI NAPÍŠTE A VIZUALIZUJTE

 • Vaše predsavzatia a ciele si NAPÍŠTE na papier a umiestnite ich na VIDITEĽNÉ miesto.
 • Cieľ alebo plán, ktorý nie je napísaný, nie je plánom.
 • Predstavujte si, ako sa Vaše ciele plnia a ako sa pri tom cítite.
 • Vizualizujte si to pravidelne a predstavujte si AKO KEBY ste to už mali.
 • Môžete si urobiť aj nástenku vízií.
 1. STANOVTE SI AKČNÉ KROKY A KONAJTE

 • Čo môžete urobiť pre to, aby sa Vaše plány splnili?
 • Pamätajte si, keď robíte veci rovnako, nemôžete dosahovať odlišné výsleky. Čo môžete urobiť inak, aby ste vykročili k svojmu cieľu?
 • Aké budú akčné kroky? Čo urobíte zajtra? Čo urobíte o týždeň? Čo urobíte o mesiac?
 • KEĎ CHCETE ZMENIŤ VÝSLEDKY, MUSÍTE ZMENIŤ KONANIE A NÁVYKY.
 1. DODRŽTE ZÁSADU 21 DNÍ

 • Náš mozog potrebuje zopakovať činnosť 21-krát, aby sa pre nás stala návykom a zvykli sme si na ňu
 • To isté platí aj pre zlozvyky. Keď chcete s niečím skoncovať, je dôležité vydržať 21 dní, kým si naša podvedomá časť mozgu na túto novú skutočnosť zvykne
 • Keď si stanovíte akékoľvek predsavzatie, veľmi dôležité je ZOPAKOVAŤ HO 21-KRÁT ALEBO VYDRŽAŤ 21 DNÍ. Potom to pôjde určite jednoduchšie. Držím palce.

Verím, že tieto tipy budú pre Vás užitočné. Prajem Vám veľa šťastia na ceste k Vašim vytúženým cieľom. A pamätajte si, pri stanovovaní cieľov platí ešte niekoľko univerzálnych pravidiel:

 • Nič nemusíte, ALE MÔŽETE.
 • Keď sa niečo nepodarí hneď, tak MOŽNO EŠTE NENADIŠIEL TEN SPRÁVNY ČAS.
 • Niekedy sa výsledky dostavia, KEĎ PRESTANETE TLAČIŤ NA PÍLU.
 • 40% úspechu ovplyvňuje Vaša REZILIENCIA. Ako zvýšiť svoju rezilienciu sa dozviete TU.