Tel: +421 903 240 801 | Email: info@anteaconsulting.sk

Značka: manažéri

Antea Consulting Blog DISC profil_kariera_vzdelavanie typy osobností

Je každý manažér vhodný LÍDER v kríze?

Osobnostný profil manažéra a typológia osobnosti to môžu naznačiť Súčasná krízová situácia značne preverí leadership schopnosti mnohých manažérov. Zvládnuť takúto náročnú situáciu si vyžaduje lídra s veľkým „L“. Osobnostná typológia DiSC rozlišuje 4 typy osobnosti – Dominantný (D), Influencer (I), Stabilný (S) a Konštruktívny (C) typ. Každý typ osobnosti má iné prirodzené predpoklady na zvládanie krízových situácií a každý z nich...

Celý článok