POZITÍVNY LEADERSHIP

VIP LEADERSHIP PROGRAM

MODUL 1 - POZITÍVNY LEADERSHIP

Leadership program pre stredných a vrcholových manažérov

TERMÍN A MIESTO

 • 2-dňový leadership seminár určený pre vyšší a stredný manažment
 • 4* Boutique Hotel pod Lipou v Modre - Harmónii

 

ČO SI Z PROGRAMU ODNESIETE

 • Zlepšíte svoje leadership zručnosti a stanete sa lepším lídrom
 • Dozviete sa, ako zvýšiť výkonnosť firmy cez talenty a silné stránky
 • Vypracujete si vlastný osobnostný DiSC profil – analýzu silných a slabých stránok
 • Spoznáte tipy, vďaka ktorým Jana Mühlfeit úspešne viedol Microsoft Europe
 • Inšpirujete sa stratégiami Richarda Bransona vo VIP Modelling Room
 • Zažijete zdieľanie a riešenie Vašich biznis výziev vo VIP Business Room
 • Ako bonus si užijete atraktívny večerný program (dobrovoľné)

OBSAH PROGRAMU

OD MANAŽÉRA K LÍDROVI

 • NOVÝ POHĽAD NA LEADERSHIP
 • 7 ROZDIELOV MEDZI MANAŽÉROM A LÍDROM
 • „5 P“ VIP LÍDRA 21. STOROČIA

AKO ODOMKNÚŤ POTENCIÁL SEBA A INÝCH

 • ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI CEZ UVOĽNENIE ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU
 • AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNYCH ĽUDÍ DO TÍMU
 • AKO VYTVORIŤ VÝKONNÝ A MOTIVOVANÝ TÍM

ANALÝZA SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNOK
METÓDOU DISC

 • OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA DISC
 • 4 TYPY ĽUDÍ PODĽA DISC TYPOLÓGIE A AKO S NIMI PRACOVAŤ
 • VYPRACOVANIE A ANALÝZA VLASTNÉHO OSOBNOSTNÉHO PROFILU

ZÁKLADNÉ PILIERE POZITÍVNEHO
LEADERSHIPU

 • ROZVOJ SILNÝCH STRÁNOK SEBA A TÍMU
 • OSOBNÉ POSLANIE A OSOBNÁ JEDINEČNOSŤ
 • ENERGY MANAGEMENT
 • ÚSPECH VERZUS ŠŤASTIE

AKO ODOMKNÚŤ ĽUDSKÝ
POTENCIÁL

 • AKO OBJAVIŤ SILNÉ STRÁNKY A TALENTY
 • RIADENIE VÝKONNOSTI FIRMY
 • AKO VYBUDOVAŤ TÍM POSTAVENÝ NA SILNÝCH STRÁNKACH
 • KONKRÉTNE PRÍKLADY Z PRAXE MICROSOFTU

VIP BUSINESS ROOM
A VIP MODELLING ROOM

 • NLP MODELOVANIE - AKO SA UČIŤ OD TÝCH NAJLEPŠÍCH
 • RICHARD BRANSON A JEHO STRATÉGIE ÚSPECHU
 • SKUPINOVÉ RIEŠENIE BIZNIS ÚLOH A PROBLÉMOV

Skupinový tréning  +  individuálny koučing  +  VIP Business Room  +  priebežné zdieľanie

=

MAXIMÁLNY EFEKT

TRÉNERI PRE 1. MODUL

Jaroslava Vaculčiaková

trénerka a koučka v oblasti komunikácie,
soft skills a leadershipu

Jan Mühlfeit

globálny kouč a mentor,
bývalý prezident Microsoft Europe

 CENA PROGRAMU ZAHŔŇA

1 modul
Pozitívny Leadership
2 x celodenný leadership tréning
2 x tréningové materiály
2 tréneri
2 x občerstvenie a nápoje počas dňa
2 x obed formou 2-chodového menu
1 x VIP Business Room a VIP Modelling Room
1 x ranná jóga (dobrovoľné)
1x bonusový večerný program (dobrovoľné)

REGISTRUJTE SA DO VIP LEADERSHIP PROGRAMU

Vyberte variantu a vyplňte registračný formulár:

Mám záujem o:

Po odoslaní Vašej registrácie Vás budeme osobne kontaktovať e-mailom.

Máte otázky? Kontaktujte nás na
vaculciakova@anteaconsulting.sk, alebo 0903 240 801