Maximalizujte váš

DUŠEVNÝ PILIER 

V ONLINE AKADÉMII REZILIENCIE 

vzdelávací program na podporu duševného zdravia

Modul Duševný pilier

Vďaka modulu duševného piliera si môžete posilniť tyto oblasti vašej reziliencie...

Sebapoznanie

silné a slabé stránky a talenty

Motivácia

a základné ľudské potreby

Vyhorenie a kríza stredného veku

ako im predísť

Sebauvedomenie a sebamotivácia

Sebahodnota

a realistické sebahodnotenie

Zdravé sebavedomie

Životné poslanie

a zmysel života

Vízia a hodnoty

3 klúčové benefity po absolvovanie duševného modulu

 • Naučíte sa
 • Osvojíte si
 • Budete mít...

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

ČO JE REZILIENCIA

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ a FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať zmeny, životné výzvy a neúspechy s nadhľadom. Podľa prieskumov má až 40 % podiel na úspechu človeka.

Reziliencia predstavuje schopnosť človeka:

 • Zvládať stres a krízové životné situácie s nadhľadom
 • Dosahovať efektívnejšie stanovené ciele a využívať svoj potenciál
 • Mať kontrolu nad svojim životom, myšlienkami a emóciami
 • Kriticky a pozitívne myslieť a robiť správne rozhodnutia
 • Efektívne manažovať svoju fyzickú a duševnú energiu

Čo potrebujete vedieť o reziliencii:

 • Reziliencia NIE JE VRODENÁ
 • Dá sa učiť a rozvíjať pomocou jednoduchých mikrorezilientných TECHNÍK
 • Je postavená na VEDECKOM ZÁKLADE
 • Je MERATEĽNÁ prostredníctvom rezilienčného koeficientu – RQ
 • V rámci reziliencie pracujeme na 4
  energetických PILIEROCH a rozvíjame 8 KOMPETENCIÍ reziliencie

4 PILIERE REZILIENCIE

Chcete zlepšiť svoju úroveň reziliencie a byť pripravení na neočakávané výzvy, ktoré život môže priniesť? Naša online Akadémia reziliencie ponúka kompletný a efektívny tréningový program, ktorý sa zameriava na posilnenie vašej mentálnej, emočnej, duševnej a fyzickej reziliencie.

Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby vám poskytli potrebné nástroje a zručnosti, ktoré vám umožnia zvládať stres a ťažké situácie s ľahkosťou a pokojom. Uvedomujeme si, že každý máme odlišnú úroveň reziliencie v rôznych oblastiach, a preto ponúkame samostatné moduly zamerané výhradne na každý jednotlivý pilier, aby bolo možné cielene posilniť špecifické oblasti.

Vstúpte do svojho vlastného tempa a získajte online prístup ke kvalitnému vzdelávaciemu materiálu, cvičeniam, praktickým nástrojom a ďalším zdrojom, ktoré vám pomôžu rozvinúť vašu schopnosť prispôsobiť sa a zostať v kľude v každej situácii. Pripojte sa k nám už dnes a získajte dôveru a pokoj, ktorý potrebujete k dosiahnutiu svojich cieľov.

AKADÉMIA REZILIENCIE ONLINE

KOMPLETNÁ AKADÉMIA REZILIENCIE
235 €
97 €
jednorazovo
44 videí
470 minút

PRE KOHO
je Akadémia reziliencie určená

Manažéri

Tím lídri

Zamestnanci

a členovia vášho tímu

Každý

kto sa zaujíma o osobnostný rozvoj

OBJEDNAŤ
AKADÉMIU REZILIENCIE ONLINE

IBA TERAZ ZA ŠPECIÁLNU CENU

Potrebujete pomôcť? Napíšte nám na info@anteaconsulting.sk
alebo zavolajte na 0903 240 801

KTO vás bude tréningom sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

„Nič na svete nemôže nahradiť rezilienciu. Nenahradí ju ani talent. Nič nie je bežnejšie ako neúspešný človek s talentom. Ani genialita. Nedocenených géniov je celá kopa. Iba reziliencia, vytrvalosť a odhodlanie sú všemocné.“ 

- Calvin Coolidge -