ONLINE AKADÉMIA REZILIENCIE 

online vzdelávací program na podporu duševného zdravia

Ako vieme, že súčasné obdobie nás všetkých núti čeliť novým a nečakaným výzvam, ktoré kladiú zvýšené nároky na našu psychiku a duševné zdravie. Avšak, ukázalo sa, že niektorí ľudia sú schopní tieto nároky zvládnuť lepšie ako ostatní. Prečo? Pretože majú silnú odolnosť a rezilienciu.

Ak aj vy cítite, že by ste sa chceli stať človekom s vyššou rezilienciou, neváhajte a zvážte možnosť zúčastniť sa našej AKADEMIE REZILIENCIE. Naša akadémia vám pomôže zlepšiť vašu odolnosť voči ťažkým situáciám a naučí vás, ako sa s nimi vysporiadať. Bude to investícia do vášho duševného zdravia a do budúcnosti.

Reziliencia má viac ako 40 % podiel na Vašom úspechu, 
pretože rezilientní ľudia sú...

Odolnejší, lepšie zvládajú stres a krízové situácie

Úspešnejší, efektívnejší a motivovanejší

Schopní kriticky myslieť a robiť správne rozhodnutia

ČO JE REZILIENCIA

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ a FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať zmeny, životné výzvy a neúspechy s nadhľadom. Podľa prieskumov má až 40 % podiel na úspechu človeka.

Reziliencia predstavuje schopnosť človeka:

 • Zvládať stres a krízové životné situácie s nadhľadom
 • Dosahovať efektívnejšie stanovené ciele a využívať svoj potenciál
 • Mať kontrolu nad svojim životom, myšlienkami a emóciami
 • Kriticky a pozitívne myslieť a robiť správne rozhodnutia
 • Efektívne manažovať svoju fyzickú a duševnú energiu

Čo potrebujete vedieť o reziliencii:

 • Reziliencia NIE JE VRODENÁ
 • Dá sa učiť a rozvíjať pomocou jednoduchých mikrorezilientných TECHNÍK
 • Je postavená na VEDECKOM ZÁKLADE
 • Je MERATEĽNÁ prostredníctvom rezilienčného koeficientu – RQ
 • V rámci reziliencie pracujeme na 4
  energetických PILIEROCH a rozvíjame 8 KOMPETENCIÍ reziliencie

ČO JE "RQ"
REZILIENČNÝ KVOCIENT

Reziliencia je merateľná! Úroveň reziliencie vieme zmerať prostredníctvom RQ – kvocientu reziliencie, ktorý meria úroveň jednotlivých kompetencií reziliencie a definuje oblasti, na ktorých je potrebné pracovať.

Nakoľko ste psychicky odolní?

Urobte si RQ test vašej reziliencie zdarma!

Zdarma vedecky overený test 56 otázok a zmerajte si okamžite vaše RQ skóre...

4 PILIERE REZILIENCIE

Chcete zlepšiť svoju úroveň reziliencie a byť pripravení na neočakávané výzvy, ktoré život môže priniesť? Naša online Akadémia reziliencie ponúka kompletný a efektívny tréningový program, ktorý sa zameriava na posilnenie vašej mentálnej, emočnej, duševnej a fyzickej reziliencie.

Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby vám poskytli potrebné nástroje a zručnosti, ktoré vám umožnia zvládať stres a ťažké situácie s ľahkosťou a pokojom. Uvedomujeme si, že každý máme odlišnú úroveň reziliencie v rôznych oblastiach, a preto ponúkame samostatné moduly zamerané výhradne na každý jednotlivý pilier, aby bolo možné cielene posilniť špecifické oblasti.

Vstúpte do svojho vlastného tempa a získajte online prístup ke kvalitnému vzdelávaciemu materiálu, cvičeniam, praktickým nástrojom a ďalším zdrojom, ktoré vám pomôžu rozvinúť vašu schopnosť prispôsobiť sa a zostať v kľude v každej situácii. Pripojte sa k nám už dnes a získajte dôveru a pokoj, ktorý potrebujete k dosiahnutiu svojich cieľov.

MENTÁLNY PILIER

Modul Mentálny pilier si môžete zakúpiť samostatne v rámci Akadémie reziliencie online a posilniť tak tyto oblasti:

 • Mentálna flexibilita a mentálne stratégie

 • Kritické myslenie a kauzálna analýza

 • Pozitívne myslenie - realistický optimizmus

 • Radar vplyvu

 • Zmena postoja

 • Vytrvalosť a disciplína

 • Sústredenie a bdelá pozornosť

 • Schopnosť stanovovať si jasné ciele aj limity

 • Rozvojové nastavenie mysle

EMOČNÝ PILIER

Modul Emočný pilier si môžete zakúpiť samostatne v rámci Akadémie reziliencie online a posilniť tak tyto oblasti:

 • Sebauvedomie a rozpoznávanie emócií

 • Sebaregulácia a ovládanie emócií

 • Emócie, amygdala a reakčný čas

 • Telesný skener a emočná škála

 • Koncentrácia a sebaovládanie

 • Empatia a empatická komunikácia

 • Techniky na rozvoj empatie

 • Pozorovanie verzus hodnotenie

 • Intuícia a rozvoj pravej mozgovej hemisféry

DUŠEVNÝ PILIER

Modul Duševný pilier si môžete zakúpiť samostatne v rámci Akadémie reziliencie online a posilniť tak tyto oblasti:

 • Sebapoznanie, silné a slabé stránky a talenty

 • Motivácia a základné ľudské potreby

 • Vyhorenie a kríza stredného veku – ako im predísť

 • Sebauvedomenie a sebamotivácia

 • Sebahodnota a realistické sebahodnotenie

 • Zdravé sebavedomie

 • Životné poslanie a zmysel života

 • Vízia a hodnoty

FYZICKÝ PILIER

Modul Fyzický pilier si môžete zakúpiť samostatne v rámci Akadémie reziliencie online a posilniť tak tyto oblasti:

 • Zdravý životný štýl ako prevencia fyzických a psychických ochorení

 • Od zdravej výživy k prerušovanému jedeniu

 • Pravidelný pohyb a naša komfortná zóna

 • Spánok a relax ako dôležité piliere stres manažmentu

 • Správne dýchanie a dýchacie techniky

 • Relaxačné techniky

 • Mitochondrie a energy manažment

 • Horméza a dlhovekosť

AKADÉMIA REZILIENCIE ONLINE

ZÁKLADY REZILIENCIE
47 €
jednorazovo
15 videí
103 minút
MENTÁLNY PILIER
47 €
jednorazovo
8 videí
110 minút
EMOČNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
62 minút
DUŠEVNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
78 minút
FYZICKÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
117 minút

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.
Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO
"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".
Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments
„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“
Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort
"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."
Lucia MuthováRiaditeľka odb. firemnej komunikácie Allianz Slovenskej poisťovne

Počas svojej 15-ročnej profesionálnej kariéry sme poskytovali tréningy a komunikačné poradenstvo mnohým významným firmám, ako napr. Henkel, Hubert, Slovak Telecom, G4, Panta Rhei, SPP, Motorola, McDonald’s, Baliarne obchodu Poprad, Agrofert, Unicef, Ernst&Young, TNT, Sanef, RMS market, mBank, Dr. Oetker, Bepon, Kúpele Trenčianske Teplice, Bioderma, Mc’Cain, Procter&Gamble, ecorec, Pfizer, IEM a mnoho ďalších.

PREČO POTREBUJETE REZILIENCIU

Reziliencia je základom duševného zdravia, úspechu a osobnostného rozvoja každého človeka

Rezilientní ľudia lepšie zvládajú stres a náročné životné situácie. Sú úspešnejší, motivovanejší a efektívnejšie dosahujú stanovené ciele. Myslia flexibilne a kriticky a sú chopní aj v náročných situáciách hľadať nové možnosti a riešenia. Preto je reziliencia v súčasnom období zmien a neistoty potrebná pre každého.

Reziliencia je vlastne nový ŽIVOTNÝ ŠTÝL úspešného človeka 21. storočia. Vedie k schopnosti prežiť šťastný, úspešný a naplnený život vo vonkajšej a vnútornej harmónii. Pomáha zlepšiť kvalitu pracovného aj súkromného života a zachovať si vnútorný pokoj aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam.

reziliencia-3

METODIKA a CIELE AKADÉMIE

Metodika a techniky navrhnuté v rámci školenia vychádzajú z práce vedcov Pensylvánskej univerzity K. Reivich a A. Shatté, ktorí postavili vedecký základ reziliencie.

Sú doplnené o ďalšie techniky vychádzajúce z emocionálnej inteligencie, pozitívnej psychológie, NLP, etikoterapie a programov absolvovaných v SYI Leadership Institut, Neuroleadership Institute a Resilience Masterclass.

Ciele akadémie su...

 • Zlepšiť duševné zdravie a fyzickú a psychickú odolnosť.
 • Naučiť sa lepšie zvládať stres, emócie a krízové situácie.
 • Naučiť sa efektívnejšie využívať svoj potenciál a energiu.
 • Osvojiť si základné princípy a techniky reziliencie.

PRÍNOSY a VÝSTUPY

 • Osvojíte si mikro–rezilientné techniky a návyky.

 • Naučíte sa techniky na zníženie stresu a prácu s emóciami.

 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje emócie.

 • Zvýšite svoju empatiu.

 • Dozviete sa ako lepšie zvládať negatívne životné situácie.

 • Naučíte sa vyhnúť „myšlienkovým pasciam“.

 • Osvojíte si poznatky o fungovaní mozgu.

PRE KOHO
je Akadémia reziliencie určená

Manažéri

Tím lídri

Zamestnanci

a členovia vášho tímu

Každý

kto sa zaujíma o osobnostný rozvoj

AKADÉMIA REZILIENCIE ONLINE

ZÁKLADY REZILIENCIE
47 €
jednorazovo
15 videí
103 minút
MENTÁLNY PILIER
47 €
jednorazovo
8 videí
110 minút
EMOČNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
62 minút
DUŠEVNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
78 minút
FYZICKÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
117 minút

OBJEDNAŤ
AKADÉMIU REZILIENCIE ONLINE

IBA TERAZ ZA ŠPECIÁLNU CENU

Potrebujete pomôcť? Napíšte nám na info@anteaconsulting.sk
alebo zavolajte na 0903 240 801

KTO vás bude tréningom sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

„Nič na svete nemôže nahradiť rezilienciu. Nenahradí ju ani talent. Nič nie je bežnejšie ako neúspešný človek s talentom. Ani genialita. Nedocenených géniov je celá kopa. Iba reziliencia, vytrvalosť a odhodlanie sú všemocné.“ 

- Calvin Coolidge -