ONLINE AKADÉMIA REZILIENCIE 

online kurz osobnostného rozvoja, ktorý Vám môže zmeniť život

Ťaží Vás stres a negatívne emócie?

Prechádzate náročným obdobím?

Chcete byť šťastnejší a spokojnejší?

Určite nie ste sami... Súčasné obdobie je náročné na psychiku každého z nás. Zhoršuje sa celkové duševné zdravie a potvrdzuje sa, že stres, krízy a zmeny zvládajú lepšie ľudia s vysokou rezilienciou.

Rezilientní ľudia sú totiž schopní lepšie zvládať stres, zmeny a krízové situácie. Sú flexibilní, dokážu sa rýchlejšie spamätať z náročných životných situácií, neúspechu, hľadať nové možnosti a riešenia a efektívnejšie dosahovať svoje ciele. Podľa vedeckých výskumov:

REZILIENCIA MÁ AŽ 40% PODIEL NA VAŠOM ÚSPECHU!
Pretože rezilientní ľudia sú:

o ODOLNEJŠÍ, lepšie zvládajú stres a krízové situácie

o ÚSPEŠNEJŠÍ, efektívnejší a motivovanejší

o ŠŤASTNEJŠÍ, spokojnejší a vyrovnanejší

ČO JE REZILIENCIA

Reziliencia znamená PSYCHICKÚ a FYZICKÚ ODOLNOSŤ, VNÚTORNÚ SILU a schopnosť zvládať stres, zmeny, životné krízy a neúspechy s nadhľadom. Rezilientní ľudia dokážu flexibilne reagovať na zmeny, odolávať ťažkostiam, vyrovnať sa s neistotou a viac si užívať život.

Reziliencia vedie k schopnosti prežiť šťastný, úspešný a naplnený život vo vonkajšej aj vnútornej harmónii. Pomáha zlepšiť kvalitu súkromného aj pracovného života a zachovať si vnútornú pohodu aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam. V tejto náročnej dobe zmien a neistoty

REZILIENCIA je DÔLEŽITÁ pre FYZICKÉ a DUŠEVNÉ ZDRAVIE KAŽDÉHO z nás.

ČO SA NAUČÍTE V NAŠOM KURZE REZILIENCIE

AKADÉMIA REZILIENCIE je koncept, v ktorom sme pre Vás zhrnuli vedou a stáročiami overené techniky a stratégie, ktoré Vám pomôžu objaviť svoju vnútornú silu, zvýšiť psychickú a fyzickú odolnosť, lepšie zvládať stres, zmeny a náročné situácie a prežiť šťastnejší, úspešnejší, naplnenejší a dlhší život.

AKADÉMIA REZILIENCIE VÁM POMÔŽE:

 • Znížiť STRES, napätie a negatívne EMÓCIE
 • Zvládať KRÍZY a PROBLÉMY s nadhľadom 
 • Zlepšiť FYZICKÉ a DUŠEVNÉ ZDRAVIE
 • Zvýšiť ODOLNOSŤ a flexibilitu
 • Zvýšiť úroveň ŠŤASTIA a kvalitu života
 • Mať väčšiu KONTROLU nad svojim životom, myšlienkami a emóciami
 • Zvýšiť ÚSPEŠNOSŤ a efektivitu
 • Efektívnejšie manažovať svoju fyzickú a psychickú ENERGIU

ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O REZILIENCII:

 • Reziliencia NIE JE iba VRODENÁ
 • Dá sa NAUČIŤ a zvyšovať počas života
 • Je postavená na VEDECKOM ZÁKLADE
 • Je MERATEĽNÁ prostredníctvom rezilienčného kvocientu – RQ
 • Dá sa rozvíjať pomocou jednoduchých rezilientných TECHNÍK 
 • V rámci reziliencie pracujeme na 4
  PILIEROCH REZILIENCIE

Prihláste sa do nášho online kurzu a otvoria sa Vám dvere k šťastnejšiemu, úspešnejšiemu a kvalitnejšiemu životu, pretože ŠŤASTIE NIE JE VECOU NÁHODY, ŠŤASTIE JE VECOU VOĽBY.

ZMERAJTE SI SVOJE "RQ"

Reziliencia je merateľná! Úroveň reziliencie vieme zmerať prostredníctvom RQ!

Chcete vedieť, aká je úroveň vašej reziliencie?

Urobte si RQ test reziliencie zdarma!

Vedecky spracovaný test, ktorý okamžite zmeria vašu odolnosť a RQ skóre...

ČO JE RQ?

RQ je kvocient reziliencie, ktorý meria úroveň jednotlivých kompetencií reziliencie a definuje oblasti, na ktorých je potrebné popracovať. Autormi testu sú americkí vedci Karen Reivich a Andrew Shatté, ktorí postavili vedecký základ reziliencie, z ktorého čerpáme aj v našej Akadémii Reziliencie.

V grafe vedľa vidíte 7 faktorov reziliencie, ktoré vyjadrujú úroveň vašej reziliencie, čiže vaše RQ.
Keď je vaše RQ vyššie ako 70%, ste rezilientný, blahoželáme. Keď je vaše RQ nižšie ako 70%, potrebujete na vašej reziliencii popracovať. Nečakajte, kým bude neskoro, začať môžete UŽ DNES!

 4 PILIERE REZILIENCIE

V rámci reziliencie pracujeme na štyroch pilieroch reziliencie - mentálnom, emočnom, duševnom a fyzickom. Veríme, že keď chce byť človek rezilientný, odolný, šťastný a žiť v celkovej harmónii, potrebuje mať zvládnuté všetky tieto oblasti. Bez niektorej z nich je to ako sedieť na stoličke s tromi rôzne dlhými nohami.

Naša online Akadémia reziliencie preto ponúka kompletný a efektívny tréningový program, ktorý Vám ponúkne potrebné nástroje a techniky na posilnenie vášho mentálneho, emočného, duševného aj fyzického zdravia a odolnosti. V rámci jednotlivých pilierov rozvíjame dôležité zručnosti a kompetencie, ktoré vidíte na obrázku štvorlístka Reziliencie.

OTESTUJTE SA! Ktoré slová na obrázku Vám padli do oka ako prvé, bez premýšľania? Posilňovaním týchto zručností a pilierov reziliencie by ste mali začať, pretože si ich vybralo vaše podvedomie. Viac informácií o jednotlivých pilieroch nájdete nižšie.

OBSAH KURZU REZILIENCIE

Online program AKADÉMIA REZILIENCIE zahŕňa celkom 44 online lekcií rozdelených do 5 tematických online kurzov zameraných na jednotlivé oblasti reziliencie: Základy reziliencie, Emočný pilier reziliencie, Mentálny pilier reziliencie, Duševný pilier reziliencie a Fyzický pilier reziliencie. Môžete si ich zakúpiť osobitne alebo ako kompletnú Akadémiu reziliencie za zvýhodnenú cenu. 

Akadémia reziliencie je ucelený, holistický koncept zameraný na zlepšenie a prevenciu vášho duševného, emočného, mentálneho, fyzického zdravia, odolnosti, výkonnosti a energy manažmentu. Je logicky a prehľadne štruktúrovaný, jednotlivé kurzy sú farebne odlíšené. Môžete ho študovať vlastným tempom a zamerať sa postupne na oblasti, ktoré potrebujete najviac posilniť:

ZÁKLADY REZILIENCIE: Ako znížiť stres a zvýšiť psychickú odolnosť

V 1. časti Akadémie Reziliencie: Úvod do reziliencie sa dozviete, ako znížiť stres a zvýšiť psychickú odolnosť. Osvojíte si základné princípy a techniky reziliencie. Naučíte sa ako zmeniť svoj vnútorný postoj, byť odolnejší, lepšie zvládať veci, ktoré neviete ovplyvniť, byť viac nad vecou a menej sa stresovať. Zistíte, ako si zachovať vnútornú rovnováhu pri nepriaznivých vonkajších okolnostiach.

UKÁŽKA z kurzu Úvod do reziliencie:

OBSAH online kurzu:

 • Čo je reziliencia a prečo ju potrebujeme

 • Je reziliencia vrodená?

 • Faktory, ktoré ovplyvňujú naše RQ

 • Ako zmeniť mentálny postoj

 • Ako znížiť stres a zlepšiť duševné zdravie

 • Čo má reziliencia spoločné s filozofiou stoicizmu

 • Viktor Frankl ako dokonalý príklad reziliencie

 • Základné východiská reziliencie

 • Techniky reziliencie – Radar vplyvu, Technika ABC

 • Mikrorezilientné techniky na zvýšenie reziliencie

MENTÁLNY PILIER REZILIENCIE: Ako ovládnuť svoju myseľ

V 2. časti Akadémie Reziliencie: Mentálny pilier reziliencie pochopíte, ako funguje mozog a ako myšlienky a pozornosť ovplyvňujú náš život. Naučíte sa lepšie ovládať svoju myseľ, aby ste neboli rukojemníkom svojich negatívnych myšlienok a minulosti, ale tvorcom šťastného života a budúcnosti. Kvalita našich myšlienok totiž ovplyvňuje kvalitu nášho života.

UKÁŽKA z kurzu Mentálny pilier reziliencie:

OBSAH online kurzu:

 • Ako funguje náš mozog a prečo nám klame

 • Sila myšlienky - ako ovplyvňuje náš život
 • Ako trénovať pozornosť a zmeniť mentálny postoj
 • Ako nás zavádza podvedomie
 • Pozitívne myslenie a realistický optimizmus   
 • Ako ovládnuť mozog a zlepšiť psychickú odolnosť
 • Myšlienkové vzorce a ako sa im vyhnúť
 • Meditácia z pohľadu vedy  
 • Techniky reziliencie a najnovšie poznatky neurovedy

EMOČNÝ PILIER

„Buď vy ovládate svoje emócie alebo oni ovládajú vás!“ Keď nechcete byť rukojemníkom svojich emócií, v 3. časti Akadémie Reziliencie: Emočný pilier reziliencie sa naučíte ako ovládať emócie seba aj iných. Dozviete sa, ako a kde vznikajú emócie, ako ich regulovať a „nevybuchnúť“. Zvýšite si svoje EQ a osvojíte si jednoduché a praktické techniky na zvládanie emócií či zmenu emočného stavu.

UKÁŽKA z kurzu Emočný pilier reziliencie:

OBSAH online kurzu:

 • Čo sú emócie a kde vznikajú

 • Prečo inštinkty a emócie predbiehajú myšlienky

 • Amygdala a reakčný čas

 • Ako ovládať svoje emócie

 • Sebauvedomenie a sebaregulácia

 • Ako udržiavať emočnú rovnováhu

 • Ako zvládať emócie iných

 • Emočná škála a emočný skener

 • Techniky NLP a reziliencie na zmenu emočného stavu

 • Ako zvýšiť svoju emocionálnu inteligenciu

DUŠEVNÝ PILIER

„Šťastie je stav duše“, hovoril Aristoteles. Už on vedel, že keď chceme prežiť šťastný život, mala by byť šťastná naša duša. Ako to dosiahnuť? To sa dozviete v 4. časti Akadémie Reziliencie: Duševný pilier reziliencie. Zvýšite svoje sebapoznanie, dozviete sa, ako predísť vyhoreniu, ako nájsť prácu snov a ako prežiť šťastný a zmysluplný život. Zamyslíte sa nad zmyslom života a tým, kto vlastne ste.

UKÁŽKA z kurzu Duševný pilier reziliencie:

OBSAH online kurzu:

 • Prečo nie sme šťastní, aj keď máme „všetko“

 • Základné ľudské potreby a motivácia

 • Ako predísť vyhoreniu a nájsť prácu snov

 • IKIGAI – japonský koncept šťastného života

 • Základné otázky nášho bytia a osobná misia

 • Kto vlastne som? Sebapoznanie a osobná identita

 • Životné poslanie a zmysel života – prečo je to dôležité

 • Ako si správne stanoviť ciele a dosahovať ich

 • Ako zvýšiť svoje sebavedomie a sebahodnotu

 • Rezilientné techniky na podporu duševného zdravia

FYZICKÝ PILIER

Hovorí sa: „V zdravom tele - zdravý duch.“ Preto sa v 5. časti Akadémie Reziliencie: Fyzický pilier reziliencie zameriame na to, ako si vypestovať zdravý a rezilientný životný štýl. Dozviete sa tajomstvá dlhovekosti ľudí z Modrých zón, ako Horméza súvisí s rezilienciou, osvojíte si návyky, vďaka ktorým budete zdravší, vitálnejší a štíhlejší. Aj výskumy dokazujú, že rezilientní ľudia žijú dlhšie a kvalitnejšie.

UKÁŽKA z kurzu Fyzický pilier reziliencie:

OBSAH online kurzu:

 • Tajomstvo modrých zón a dlhovekosti

 • Zdravý životný štýl ako prevencia zdravia a vitality

 • Od zdravej výživy k prerušovanému jedeniu

 • Pravidelný pohyb a naša komfortná zóna

 • Spánok a relax ako dôležité piliere stres manažmentu

 • Desatoro zdravého spánku očami vedcov

 • Ako správne dýchať

 • Horméza - Čo ťa nezabije, to ťa posilní  

 • Je otužovanie či nejedenie iba hit?

 • Relaxačné, dýchacie a mikrorezilientné techniky

Online kurz AKADÉMIA REZILIENCIE

Ak aj vy cítite, že by ste chceli zvýšiť svoju rezilienciu, neváhajte a staňte sa členom našej AKADÉMIE REZILIENCIE! Dozviete sa, ako zvýšiť svoju psychickú odolnosť, lepšie zvládať stres, zmeny, náročné životné situácie a ako prežiť šťastnejší, dlhší a spokojnejší život. Bude to skvelá investícia do Vašej budúcnosti, aj do Vášho duševného i fyzického zdravia.

ZÁKLADY REZILIENCIE
47 €
jednorazovo
15 videí
103 minút
MENTÁLNY PILIER
47 €
jednorazovo
8 videí
110 minút
EMOČNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
62 minút
DUŠEVNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
78 minút
FYZICKÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
117 minút

REFERENCIE

„Reziliencia ma zachránila! Bol som úplne vyhorený a frustrovaný z práce. Mal som depresívne sklony, nič ma nebavilo. Zmenil som mentálny postoj, prestal som riešiť, čo nemôžem ovplyvniť. Začal som veci vidieť pozitívnejšie a nabral som druhý dych“
Petervrcholový manažér
„Fantastický kurz! Aktuálne si prechádzam rôznymi životnými výzvami a reziliencia mi pomohla zmeniť postoj a nájsť nový smer v živote. Najviac ma zaujali techniky na zvládanie emócií, vďaka ktorým zvládam lepšie svoje emócie.“
Lenkariaditeľka poradenskej spoločnosti
„Skvelý kurz! Vidno, že máte čo ponúknuť z množstva rokov praxe a zo svojich skúseností a štúdií. Ste taký poklad pre Slovensko Takýchto kurzov by malo byť ako soli a určite v oveľa väčšej miere a frekvencii, aby sa nám rozvíjala aj amygdala, nielen kortex.:) Nech čerpáme i viac múdrosti ako racia. Dávam tomuto kurzu 1 000 bodov.“
Jarkaštudentka
„Kurz reziliencie mi doslova zmenil život! Správam sa rozhodnejšie! Uvedomujem si vlastné emócie a pracujem s nimi. Začala som otužovať. Skrátka, cítim sa po každej stránke lepšie:)“
Ivanazdravotná sestra
„Za necelé dva týždne som schudol 7 kg a pochopil strašne veľa vecí. Školenie reziliencie ma inšpirovalo k fyzickej a mentálnej očiste. Cítim sa ako znovuzrodený:)“
Igorpredseda predstavenstva
„Kurz reziliencie bol pre mňa úžasným zážitkom! Prešla som hlbokými uvedomeniami a zmenila som pohľad na veci, ktorými som sa trápila posledné obdobie. Plánujem rezilienciu rozvíjať ďalej, pretože mi pomáha cítiť sa lepšie a nestresovať sa zbytočnosťami.“
Lenkatechnická riaditeľka
„Rok a pol ma prenasledoval smútok a úzkosť. Nevedela som sa už z ničoho tešiť... Po kurze reziliencie cítim konečne po dlhom čase šťastie a vnútorný pokoj! A na každej pracovnej porade si pripomínam techniky reziliencie Ďakujem!”
Denisamanažérka
„Po kurze lepšie zvládam každodenný stres, úlohy a náročné pracovné rokovania. Predtým som aj z úspešného rokovania odchádzala v napätí a so zlým pocitom v žalúdku. To je teraz preč! Dokonca sa mi zlepšil vzťah s expartnerom.“
Janafinančná riaditeľka

Chcete sa k našom spokojným klientom pridať aj Vy? Nečakajte a začnite pracovať na svojej reziliencii už DNES! Reziliencia sa totiž dá zvyšovať vedecky overenými technikami, ktoré sa dozviete v našom online kurze.

PREČO POTREBUJETE REZILIENCIU

Reziliencia je základom duševného zdravia, úspechu a osobnostného rastu každého človeka.

Rezilientní ľudia lepšie zvládajú stres a náročné životné situácie. Sú úspešnejší, motivovanejší a efektívnejšie dosahujú stanovené ciele. Myslia flexibilne a kriticky a sú schopní aj v náročných situáciách hľadať nové možnosti a riešenia. Preto je reziliencia v súčasnom období zmien a neistoty potrebná pre každého.

Nečakajte, kým bude neskoro a začnite pracovať na svojej reziliencii UŽ DNES!

reziliencia-3

PRE KOHO JE KURZ REZILIENCIE URČENÝ

Tento kurz je potrebný úplne pre KAŽDÉHO, no najmä pre:

 • ľudí, ktorí sú častejšie pod vplyvom stresu a emócií
 • jednotlivcov, ktorí prechádzajú náročným životným obdobím
 • rodičov, ktorí majú problém zvládať emócie svojich detí
 • manažérov a tím lídrov, ktorí vedú ľudí a riešia emócie a konflikty v tímoch
 • každého, kto sa chce cítiť lepšie, byť šťastnejší a vyrovnanejší
 • každého, kto chce pracovať na svojom osobnostnom rozvoji

METODIKA ONLINE KURZU „AKADÉMIA REZILIENCIE“

Metodika a techniky navrhnuté v rámci školenia vychádzajú z práce vedcov Pensylvánskej univerzity K. Reivich a A. Shatté, ktorí postavili vedecký základ reziliencie.

Sú doplnené o ďalšie techniky vychádzajúce z emocionálnej inteligencie, pozitívnej psychológie, NLP, etikoterapie a programov absolvovaných v SYI Leadership Institut, Neuroleadership Institute a Resilience Masterclass.

REZILIENCIA JE NOVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL VEDOMÉHO ČLOVEKA 21. STOROČIA,

Ktorý si chce v tejto hektickej dobe zachovať zdravý rozum, nadhľad, vnútornú harmóniu a prežiť naplnený život. Podľa prieskumov sú rezilientní ľudia šťastnejší, úspešnejší, vyrovnanejší a žijú dlhšie ako tí menej rezilientní v dobrom fyzickom aj mentálnom zdraví.

AKADÉMIA REZILIENCIE ONLINE

ZÁKLADY REZILIENCIE
47 €
jednorazovo
15 videí
103 minút
MENTÁLNY PILIER
47 €
jednorazovo
8 videí
110 minút
EMOČNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
62 minút
DUŠEVNÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
78 minút
FYZICKÝ PILIER
47 €
jednorazovo
7 videí
117 minút

OBJEDNAŤ
AKADÉMIU REZILIENCIE ONLINE

IBA TERAZ ZA ŠPECIÁLNU CENU

Potrebujete pomôcť? Napíšte nám na info@anteaconsulting.sk
alebo zavolajte na 0903 240 801

KTO vás bude kurzom Reziliencie sprevádzať

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách.